กรมพัฒน์ฯ แนะธุรกิจคาร์แคร์

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- จันทร์ที่ 2 มีนาคม 2552 09:34:11 น.
กรมพัฒน์ฯ แนะธุรกิจคาร์แคร์
เปิดหลักสูตรฝึกช่วยคนตกงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แนะคนตกงานว่างงานฝึกอบรมคาร์แคร์ ชี้เติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ ล่าสุดจับมือพันธมิตรภาคเอกชน สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย และ หจก.บางนาอุปกรณ์ เปิดหลักสูตรฝึกเด็กคาร์แคร์และผู้ประกอบการคาร์แคร์

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า แม้ว่าขณะนี้อยู่ในช่วงเศรษฐกิจซบเซา แต่ธุรกิจคาร์แคร์กลับไม่เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจ เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ คือ จำนวนรถยนต์ภายในประเทศ ความเอาใจใส่ในการดูแลและซ่อมบำรุงของเจ้าของรถยนต์ ตลอดจนการให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลขั้นพื้นฐานของแต่ละบริษัทในธุรกิจด้านนี้ ส่งผลให้ตลาดโดยรวมไม่ตกต่ำตามไปด้วย แต่กลับมีแนวโน้มขยายตัวในภาคการลงทุนมากขึ้น ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากแรงงานไทยมองอาชีพเด็กคาร์แคร์ว่าเป็นอาชีพที่ต่ำต้อย จึงไม่สนใจประกอบอาชีพนี้ ประกอบกับวิธีการทำงานที่ล้าหลังทำให้แรงงานไทยที่ทำอาชีพนี้ไม่สามารถทนต่อสภาพการทำงานเป็นระยะเวลานานได้ ส่งผลให้เกิดการรับแรงงานต่างด้าวทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายมาทำงานทดแทนแรงงานในส่วนที่แรงงานไทยไม่ต้องการทำ

ปัจจุบันธุรกิจคาร์แคร์มีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงาน ทราบว่าทั่วประเทศมีจำนวนสถานีบริการทั้งหมด 18,538 สถานี จากสถานีบริการทั่วประเทศ ร้อยละ 60 มีคาร์แคร์ให้บริการ และอีกส่วนคือการเปิดคาร์แคร์ส่วนตัวที่มีความต้องการแรงงานในสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์ และ หจก.บางนาอุปกรณ์ ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรด้านคาร์แคร์ และมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาแรงงานที่มีศักยภาพป้อนสู่ธุรกิจคาร์แคร์ จึงร่วมกันเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมคาร์แคร์ ในโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยสำหรับการปฏิบัติงานในศูนย์คาร์แคร์

ในหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะถูกฝึกให้เรียนรู้ถึงขั้นตอน วิธีการที่ถูกต้องในการทำงาน การดูแล และนำไปสู่มาตรฐานการบริการที่สมบูรณ์แบบ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถเรียกชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง มีมารยาทในการทำงาน การแต่งกายอย่างถูกวิธี สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในร้านได้ทุกชนิดอย่างถูกวิธี และบำรุงรักษาเครื่องมือขั้นพื้นฐานได้ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานของ BAMGNAMAGO ที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนสามารถอธิบายหรือนำเสนอสินค้าที่จัดจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรการปฏิบัติงานในศูนย์คาร์แคร์ ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน โดยเปิดรับบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรม  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร ภายในบริเวณวัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท โทร.0-2390 2212, 0-2390 0264 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง