อบต.ปลาค้าว ร่วม สพท.อำนาจเจริญ ดึงผลงาน นร. แจ้งสาธารณชนหวังหนุน พ.ร.บ.การศึกษาชาติ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- จันทร์ที่ 9 มีนาคม 2552 09:46:19 น.

อำนาจเจริญ/ นายประภาส ทองเพ็ญ  นายก อบต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า ในวันอาทิตย์ที่ 22 มี.ค.52 ทาง อบต.ปลาค้าว ได้ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ (สพท.อำนาจเจริญ) จัดงานมหกรรมแสดงผลงานนักเรียนสู่สาธารณชนครั้งยิ่งใหญ่ ที่บริเวณตลาดบ้านปลาค้าว ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนจำนวน 8 ตำบลในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้รับรู้ รับทราบถึงภารกิจ กิจกรรมที่โรงเรียนต่างๆ จำนวน 34 โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมมาในรอบปี ซึ่งการจัดงานได้มีวัตถุประสงค์หลักคือ การจัดกิจกรรมให้ชุมชนกับทางสถานศึกษาต่างๆ เกิดความรักสามัคคี เข้าใจในภารกิจและรับรู้ผลงานของนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของตนเองในรอบปี  เป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น และเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับท้องถิ่น ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดอำนาจเจริญ ทาง อบต.ปลาค้าวก็ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งกำลังคนและงบประมาณในการจัดงาน ซึ่งถือว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการนำร่องของหน่วยงานทั้งสองแห่งเลยก็ว่าได้

ด้าน นายธนัญชัย สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ (รอง ผอ.สพท.อำนาจเจริญ) เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรมการแสดงผลงานของนักเรียนสู่สาธารณชนในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการจัดงานที่ทั้งท้องถิ่นและหน่วยงานทางการศึกษาได้พร้อมใจกันจัดทำขึ้นอย่างเต็มรูปแบบที่สุด พร้อมกับเป็นการสนองตอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ.2542 ตามมาตรา 48 ที่ว่า สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งในทุกปีก็มีการจัดในระดับโรงเรียน แต่ปีนี้ถือว่าเป็นเรื่องพิเศษเป็นการนำร่องของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย จำนวน  34 โรง 2 เครือข่าย ในปีต่อไปก็จะขยายผลการจัดให้ครบทุกกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย และในส่วนของกิจกรรมที่จัดนั้นก็จะมีทั้งการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน มีกิจกรรมบนเวที มีสินค้าโอท็อประดับ 5 ดาว ที่นักเรียนทำขึ้นวางจำหน่ายให้กับผู้ไปเที่ยวชมงานด้วย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง