สนง.บังคับคดีโคราชระบุยึดทรัพย์

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- จันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 09:51:40 น.
สนง.บังคับคดีโคราชระบุยึดทรัพย์
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังเศรษฐกิจทรุดหนัก

สำนักงานบังคับคดีโคราช ระบุการยึดทรัพย์ในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลังเศรษฐกิจทรุดหนัก คาดจะรุนแรงมากในอีก 2-3 ปีข้างหน้า เผยตัวเลขมูลค่าทรัพย์สินที่บังคับคดีเสร็จสิ้น ไตรมาสแรกของปี 52 รวมมูลค่ากว่า 220 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบ้านและที่ดิน

นครราชสีมา/นางกันยา สุริฉันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ทางสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา มีคดีที่จะต้องดำเนินการค้างมาจนถึงปี 2551 จำนวนทั้งสิ้น 6,312 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคดีในเรื่องของการยึดทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะบ้านและที่ดิน ซึ่งในปี 2551 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สามารถดำเนินการบังคับคดีเสร็จสิ้นไปแล้ว 1,812 คดี และยังคงมีคดีที่ค้างและยังดำเนินการบังคับคดีไม่เสร็จสิ้นอยู่อีก 4,500 เรื่อง เฉพาะในปี 2551 ที่ผ่านมา สำนักงานบังคับคดีฯ ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการบังคับคดีกับผู้ที่กระทำผิด รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,100 เรื่อง ซึ่งถือว่ายังเป็นจำนวนที่ไม่มากนักหากเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา  โดยในปี 2551 นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.2551 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สามารถทำการบังคับคดี ตลอดจนดำเนินการผลักดันทรัพย์สิน ได้จำนวนทั้งสิ้น 317 คดี รวมมูลค่ากว่า 220 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหากเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2550 คือระหว่างวันที่  1 ต.ค.-31 ธ.ค.2550 ที่มีการบังคับคดีดำเนินการแล้วเสร็จจำนวนทั้งสิ้น 259 คดี มูลค่าทรัพย์สินกว่า 200 ล้านบาท

นางกันยา กล่าวว่า จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ทั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีนัก ซึ่งตนคิดว่าเรื่องของการบังคับคดี ยึดทรัพย์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามมาด้วย เนื่องจากประชาชนต้องแบกรับกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นกำลังเงินที่จะนำมาผ่อนรถ ผ่อนบ้าน หรือสินเชื่อต่างๆ ก็มีน้อยลง หรืออาจไม่เพียงพอที่จะสามารถผ่อนไหวจนไม่สามารถดำเนินการผ่อนชำระต่อไปได้ทำให้ต้องมีการดำเนินการฟ้องร้องและบังคับคดี เพื่อยึดทรัพย์สินในที่สุด  แต่ทั้งนี้ผลพวงจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำจนเป็นเหตุให้ต้องมีการบังคับคดียึดทรัพย์ต่างๆ นั้นอาจจะไม่เห็นผลได้ในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ต่อไปในระยะยาวประมาณ 2-3 ปี ต่อจากนี้จะเห็นเป็นรูปธรรมได้มากขึ้น เนื่องจากกระบวนการในการฟ้องร้องดำเนินคดีค่อนข้างยาวนานกว่าที่จะทำการฟ้องร้องสำเร็จและส่งเรื่องมายังสำนักงานบังคับคดีให้ดำเนินการยึดทรัพย์ อีกทั้งกระบวนการในขั้นตอนของการฟ้องร้องยังสามารถเปิดโอกาสให้มีการไกล่เกลี่ยรอมชอมกันได้ ซึ่งส่วนใหญ่ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ก็จะสามารถตกลงกันได้ในช่วงของการไกล่เกลี่ยนี้  เพราะเจ้าหนี้กับลูกหนี้ส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อีกทั้งสถานบันการเงินต่างๆ ยังมีแนวนโยบายที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ของตนเองต่างๆ อีกมากมาย เพื่อที่จะสามารถเรียกเงินคืนจากลูกหนี้ จึงทำให้จำนวนของการบังคับคดีในขั้นตอนสุดท้ายจริงๆ ยังไม่เห็นผลในตอนนี้ แต่เชื่อว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้จะทำให้มียอดการบังคับคดีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนับต่อจากนี้และคาดว่าจะรุนแรง ในช่วง 2- 3 ปีข้างหน้า

ส่วนในเรื่องของการติดตามบังคับคดี ที่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นหลังจากเศรษฐกิจตกต่ำนั้น นางกันยา กล่าวว่า ไม่กังวลว่าการดำเนินการต่างๆ ในเรื่องของการบังคับคดี ต่อจากนี้ไป จะลำบากมากขึ้น แต่คาดว่าการดำเนินการจะง่ายลง เนื่องจากการบังคับคดีต่อจากนี้ส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกบังคับคดีจะเป็นผู้ที่มีสินทรัพย์แน่นอน เป็นหลักแหล่ง เพราะต่อจากนี้ไปในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ หากจะมีการกู้ยืมเงินของประชาชน ส่วนใหญ่ก็จะต้องกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งมีการตรวจสอบทรัพย์สินค้ำประกันอย่างเข้มงวด ถ้าหากไม่มีคุณสมบัติตามที่สถาบันการเงินกำหนดก็ไม่สามารถปล่อยกู้ได้ จึงทำให้การติดตามบังคับคดีและยึดทรัพย์ทำได้ง่ายขึ้น อีกทั้งคาดว่าในส่วนของคดีที่เป็นการกู้เงินระหว่างบุคคลที่ไม่ใช่กับทางสถานบันการเงินจะลดลง เนื่องจากเจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้อะไรต่างๆ ไม่มีกำลังพอที่จะสามารถปล่อยเงินกู้ให้กับลูกหนี้ได้ เพราะก็ต้องประสบกับปัญหาเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน นางกันยา กล่าว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง