สพฐ.กำแพงเพชรเขต 2 เปิดโลกเรียนรู้

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- จันทร์ที่ 12 มกราคม 2552 09:46:19 น.
สพฐ.กำแพงเพชรเขต 2 เปิดโลกเรียนรู้

กำแพงเพชร/ นายพิสิษฐ์ ยอดวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 2 ได้กำหนดจัดงานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ ข้าราชการครู และนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาในสังกัด ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และแสดงความสามารถต่อสาธารณชน โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2552 ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับในงานจะมีการจัดกิจกรรมจำนวนมาก อาทิ การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน การร้องเพลงลูกทุ่ง ศูนย์การเรียนรู้ระยะสั้น การเขียนเรียงความ การอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์ การแข่งขันคำคม ลูกคิดญี่ปุ่น 180 IQ  A-MAT  โครงงานภาษาอังกฤษ การแข่งขัน Multi Skills Competition  กิจกรรม Spelling Bees การเคลื่อนไหวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์  ศาสนพิธี นักเรียนยอดปัญญา การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การร้องเพลงไทยสากล ทักษะกีฬา การสร้างภาพตามเพลง และโครงงานคุณธรรม เป็นต้น

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง