เสริมความเข้มแข็งทางใจให้เด็กไทย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551 09:44:33 น.
เสริมความเข้มแข็งทางใจให้เด็กไทย

น.พ.ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพจิตของเยาวชนไทย นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งปัญหาพฤติกรรมทางเพศ การใช้ความรุนแรง การติดเกม ยาเสพติด หรือการก่ออาชญากรรม ปัญหาหลายอย่างเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่อาจแก้ไขได้ยาก แต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ คือ การช่วยกันพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความเข้มแข็งทางใจในการเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตร่วมด้วย สพฐ. และ สสส. ดำเนินการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องความเข้มแข็งทางใจขึ้น ซึ่งเป็นการแปลงสื่อเอกสารจากคู่มือการจัดกิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งทางใจของกรมสุขภาพจิต ให้อยู่ในรูปของสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นสื่อ VCD สั้นๆ พร้อมคู่มือการใช้งาน ความยาวไม่เกิน 25 นาทีต่อ 1 ตอน รวม 16 ตอน ทั้งนี้ผลิตเผยแพร่ในเดือน พ.ย. จำนวน 8 ตอน และจะแล้วเสร็จอีก 8 ตอนในเดือน พ.ค.52 โดยคัดเลือกเนื้อหาในการผลิตสื่อจาก 4 องค์ประกอบของการสร้างความเข้มแข็งทางใจ ได้แก่ 1.รู้สึกดีกับตัวเอง 2.จัดการชีวิตได้ 3.มีสายสัมพันธ์เกื้อหนุน และ 4.มีจุดหมายในชีวิต สพฐ.จะนำสื่อดังกล่าวไปเผยแพร่ขยายผลในทุกเขตพื้นที่การศึกษา 555 โรงเรียนทั่วประเทศ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง