ลพบุรีประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ระดับ จว.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 5 กันยายน 2551 09:47:10 น.
ลพบุรีประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ระดับ จว.

จังหวัดลพบุรีประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับจังหวัด ตามโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัดลพบุรีปี 2551เตรียมส่งเข้าประกวดในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

ลพบุรี/ นายคำนึง อิสโร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดลพบุรีร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัดลพบุรีปี 2551 ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการมีส่วนร่วมจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการนำของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดลพบุรีส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าประกวดแล้ว ปรากฏผลดังนี้

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั่วไป ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “โคมไฟพอเพียง” โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านท่าหิน อ.เมืองลพบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “บุปผานานาพันธุ์” โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทาราม อ.โคกสำโรง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ผลงาน “บ้านในฝันเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) อ.เมืองลพบุรี ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “ชั้นวางของจากฝาครอบพัดลม” วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อ.เมืองลพบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “ปรางค์สามยอดรีไซเคิล” โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเมืองใหม่ อ.เมืองลพบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน “ต้นเดียวยังมีค่าถึงเพียงนี้ ถ้าทั้งป่าจะมีค่าสักเพียงไหน” โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) อ.เมืองลพบุรี ชมเชย ได้แก่ ผลงาน “เดฟฟี่ ดัค เป็ดรักษ์สิ่งแวดล้อม” ของโรงเรียนหนองรีวิทยา อ.ลำสนธิ

ประเภทเครื่องแต่งกาย  ชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “บาร์บี้แม็กกี้” โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้ อ.เมืองลพบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ผลงาน “ชุดราตรีรีไซเคิล” โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทาราม ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ผลงาน “ลวะปุระประยุกต์” โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเมืองใหม่ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี

นายคำนึง อิสโร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต่ออีกว่า จังหวัดจะได้รายงานผลการตัดสินให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 เพื่อพิจารณาผลงานในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง