วชช.ปัตตานี สอนทำขันหมากมุสลิม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551 10:23:25 น.
วชช.ปัตตานี สอนทำขันหมากมุสลิม

ขันหมากเป็นประเพณีสำคัญที่แสดงถึงการให้เกียรติ ที่มีทุกเชื้อสาย และชนชาติ การจัดสิ่งของในขบวนขันหมาก จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ และการจัดขันหมากให้ถูกต้องนั้น เป็นเรื่องยาก ซึ่งวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เล็งเห็นถึงความต้องการของคนในพื้นที่ และเพื่อสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในภาคใต้ จึงเปิดหลักสูตรระยะสั้นการทำขันหมากมุสลิม ขึ้นในปี 2551 โดยขันหมากของชาวมุสลิมภาคใต้จะมีรูปแบบการตกแต่งที่แตกต่างจากภาคอื่นๆ ของไทยที่ได้แบบอย่างจากชาวมาเลเซีย

พิธีแต่งงานของชาวมุสลิม มีการทำพิธีจดทะเบียนสมรสซึ่งเป็นทะเบียนสมรสตามศาสนาที่นอกเหนือจากทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยโดยทั่วไป ซึ่งในพิธีนอกจากจะมีการประดับประดาตกแต่งเหมือนพิธีแต่งงานทั่วไปของศาสนาอื่นๆ แล้วนั้น ยังมีการจัดทำที่นั่งสำหรับคู่บ่าวสาว เรียกว่า “บัลลังก์” ซึ่งบัลลังก์นี้เองที่ได้รับแบบอย่างจากชาวมาเลเซียเป็นที่นั่งสำหรับคู่บ่าวสาวที่นอกจากตกแต่งด้วยดอกไม้แล้วยังจัดนำขันหมากวางไว้บริเวณบัลลังก์อีกด้วย ขันหมากจัดเป็นของโชว์สำหรับพิธีมงคลสมรสที่สร้างความโดดเด่นด้วยลีลาการจัด และศิลปะการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น การนำผ้ามาทำดอกไม้ เช่น ดอกชบา ดอกกุหลาบ และผลไม้ต่างๆ การทำผ้าขนหนูเป็นรูปเตียงนอน เป็นรูปกระต่ายอยู่ในตะกร้า เป็นต้น

หลักสูตรการทำขันหมากมุสลิม เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีต้องการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงยังเป็นหลักสูตรที่สร้างเอกลักษณ์และสืบสานประเพณี และพิธีกรรมที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ เผยแพร่ให้ยุวชนรุ่นต่อไปได้มีโอกาสสัมผัสพิธีกรรมอันงดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ได้อย่างดียิ่ง ซึ่งขณะนี้เปิดสอนมาแล้ว 4 รุ่น โดยเรียนทั้งสิ้นจำนวน 60 ชั่วโมง มีกิจกรรมดังนี้

การเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การทำตะกร้าดอกไม้พร้อมนำผ้ามาพันตะกร้า การตัดกลีบดอกไม้ การวาดรูปกลีบดอกไม้บนกระดาษ การทำเกสรดอกไม้ประกอบรูปดอกไม้ในตะกร้า การทำกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้านำผ้าขนหนูทำเป็นรูปเตียงนอน การทำผ้าขนหนูเป็นรูปกระต่าย การทำผ้าปูละหมาดเป็นรูปเก้าอี้, กระเป๋า การทำผ้าเป็นรูปผลไม้ต่างๆ เช่น ลองกอง องุ่น การทำผ้าเป็นรูปดอกกุหลาบอยู่ในตะกร้า หากใครสนใจอยากร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี และต้องการมีวิชาชีพเพื่อหารายได้เสริม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โทร.073-460-205

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง