วัฒนา พุฒิชาติ” นายอำเภอครุฑทองคำกับภารกิจป้องกันปราบปรามยาเสพติด”

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2551 09:59:11 น.
“วัฒนา พุฒิชาติ” นายอำเภอครุฑทองคำ
กับภารกิจป้องกันปราบปรามยาเสพติด”

อำเภอเขมราฐ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ตั้งอยู่แนวชายแดนไทย-ลาว ริมฝั่งแม่น้ำโขง ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 110 กม. ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 650 กม. ปัจจุบันมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายอำเภอ

นายวัฒนา พุฒิชาติ นายอำเภอเขมราฐ เผยว่า ปัญหาใหญ่และสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ ในพื้นที่มากที่สุดในขณะนี้คือ ปัญหาเรื่องยาเสพติด เนื่องจากอำเภอเขมราฐ มีพื้นที่ติดกับชายแดนลาวประมาณ 40 กม. โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวกั้น มี 20 หมู่บ้านตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง มีช่องทางลำเลียงยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ เข้ามาหลายช่องทาง ยากที่จะสกัดกั้นให้หมดสิ้นไปได้

นายอำเภอเขมราฐ เผยถึงแนวทางในการแก้ปัญหานี้ว่า หลังจากมารับตำแหน่งใหม่ที่นี่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 ที่ผ่านในฐานะหัวหน้าศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของอำเภอเขมราฐ (หน.ศตส.อ.เขมราฐ) ได้ศึกษาหาข่าวเชิงลึกร่วมกับทหารจากกองกำลังสุรนารี (กกล.สุรนารี) ทหารเรือจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เจ้าหน้าที่ป้องกันปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจท้องที่และอีกหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ พบว่าที่ผ่านมายังขาดเอกภาพในการทำงานอยู่บ้างบางจุด จึงให้ทุกหน่วยงานบูรณาการในการปฏิบัติภารกิจด้านป้องกันปราบปรามยาเสพติด ตามบริบทใหม่ที่ร่วมกันกำหนดขึ้นคือ “แผนเขมาพิทักษ์” โดยให้เน้นการสืบสวนหาข่าวเป็นสำคัญ ให้ชาวบ้านตามแนวชายแดนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด จัดระเบียบท่าเรือและช่องทางผ่านแดนให้มีระบบ ควบคุมได้ง่าย และรุกงานด้านมวลชนทุกหมู่บ้านเป้าหมาย พร้อมเสริมงานอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน และก็ได้ผลตามเป้า ช่วงเวลาที่ตนมาทำงานที่นี่ยังไม่ถึงปี สามารถสร้างแนวร่วมได้เกือบหนึ่งหมื่นคนและจะต่อยอดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งสถิติการจับกุมที่ผ่านมาได้ผู้ต้องหาทั้งชาวไทยและต่างชาติมากมาย ของกลางเฉียดล้านเม็ด ยึดทรัพย์สินผู้ค้าผู้ขายทั้งรายใหญ่รายย่อยได้ประมาณเกือบ 50 ล้านบาท ผู้ค้าผู้ขายและผู้เสพลดลงกว่าครึ่ง การลักลอบนำเข้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเป็นไปได้ยากขึ้น

นายอำเภอเขมราฐยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า อยากให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปฏิบัติภารกิจนี้ทุกห้วงเวลา ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยทุ่มเททั้งกายและใจ ให้ทำงานเต็มที่ เต็มศักยภาพและเต็มขีดความสามารถที่มีอยู่ โดยยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง อย่าทำงานด้านนี้ในลักษณะไฟไหม้ฟาง ไม่เช่นนั้นยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้า จะฟื้นคืนชีพกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง

นายวัฒนา พุฒิชาติ ถือเป็นนายอำเภอหนุ่มไฟแรง เป็นเพชรเม็ดงามที่กำลังเจิดจรัสส่องแสงแวววับในกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับการเจียระไนมาเป็นอย่างดี เป็นนายอำเภอของประชาชนตัวจริงชัดเจน เป็นที่รักและศรัทธาของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่และทุกส่วนราชการ สมแล้วที่ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชน ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2550 พร้อมรับเข็มเชิดชูเกียรติระดับ ครุฑทองคำ จากนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

สนิท สืบจันทา/อุบลราชธานี
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง