ยูคาฯ พันธุ์ใหม่ตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ  อ.ซำสูง ปิ๊งไอเดียผุด “คันนาช่วยชาติ” เปลี่ยนกระดาษเป็นเงิน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2551 11:13:18 น.

ยูคาฯ พันธุ์ใหม่ตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ  อ.ซำสูง ปิ๊งไอเดียผุด “คันนาช่วยชาติ” เปลี่ยนกระดาษเป็นเงิน

คงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในพี่น้องเกษตรกรชาวนาว่า แม้ในเบื้องต้นจะมีต้นทุนในการผลิตคือที่ดิน แต่ยอมรับกันอีกไหมว่า ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่ บางแห่งกำหนดแค่ 4-5 เดือน ที่เหลือให้ตากแดดเอาไว้เฉย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคันนา ที่ได้ทำหน้าที่เพียงกั้นแปลงนาเพื่อกักเก็บน้ำเท่านั้น ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย

อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น โดย นายไกรสร กองฉลาด นายอำเภอซำสูง จ.ขอนแก่น จึงปิ๊งไอเดียร่วมกับส่วนราชการ อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผุด “คันนาช่วยชาติ เปลี่ยนกระดาษให้เป็นเงิน” ก็ได้ว่าเป็นครั้งแรกของอำเภอและครั้งที่ 2 ที่อำเภอได้กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเองได้ เพราะอดีตนั้น การทำนา “ยิ่งทำยิ่งจน” ผลิตผลที่ได้รับไม่คุ้มกับการลงทุน

กอปรกับเวลานี้ได้มีต้นยูคาลิปตัสพันธุ์ใหม่ ไม่มีรากแก้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปลูกข้าว สามารถจำหน่ายเป็นรายได้ในระยะสั้น และการดูแลรักษาไม่มากนัก มีตลาดรองรับ ทางอำเภอซำสูงจึงได้มีโครงการดังกล่าวขึ้น โดยให้ประชาชนทุกหมู่บ้านดำเนินการตรวจสอบมีความประสงค์จะปลูกต้นยูคาลิปตัส โดยที่ทำการปกครองอำเภอซำสูงเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับบริษัทศรีบ้านไผ่ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือโรงงานกระดาษดั๊บเบิ้ลเอ (Double A) มาให้การสนับสนุนและจำหน่ายพันธุ์กล้าไม้ยูคาลิปตัสราคาถูก ซึ่งทุกต้นทางบริษัทจะรับซื้อคืนในราคาท้องตลาด

นายไกรสร กองฉลาด นายอำเภอซำสูง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า เบื้องต้นนั้น นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เมื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆ เคยพูดถึงการปลูกต้นยูคาลิปตัสพันธุ์ใหม่ ไม่มีรากแก้ว ขณะที่ นายเจตน์ ธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้มาดำรงตำแหน่งที่จังหวัดขอนแก่นเป็นสมัยที่ 2 เคยพูดถึงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะหน้าฝนได้แนะนำให้ปลูกต้นยูคาลิปตัส ที่เป็นไม้เศรษฐกิจตามหัวไร่นาปลายนาด้วย ซึ่งจะได้ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

“ทางอำเภอฯ ได้ประสานกับทางบริษัทฯ ขายกล้าไม้ต้นละ 4.50-5 บาท ซึ่งเราก็ต่อรองว่า พี่น้องเกษตรกรไม่มีรายได้มาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงนี้ ช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีไหร่ ยอมลดราคาให้เกษตรกรได้ไหม ในราคาต้นละ 1 บาท ซึ่งทางบริษัทก็ตกลง ซึ่งมีการส่งมอบไปแล้ว 120,000 ต้น แต่ก็ไม่พอ เพราะพี่น้องประชาชนมามากกว่าปริมาณกล้าไม้ยูคาฯ โดยพี่น้องประชาชนคิดว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า คือจากต้นละ 1 บาท ระยะการตัด 3-5 ปี โดยเฉพาะการปลูกบนคันนาจะได้ผลผลิตสูง เพราะว่าจะได้รับแดดครบ 4 ด้าน และปัญหาที่พี่น้องเกรงกลัวว่ามันจะไปหงำข้าว ซึ่งเป็นภาษาทางบ้านเราเรียกกัน” นายไกรสร กล่าว

นายอำเภอซำสูงบอกด้วยว่า ทางเราก็มีตัวอย่างอยู่ในพื้นที่ได้ไปสัมภาษณ์ ซึ่งก็ปรากฏว่าไม่มีปัญหากับต้นข้าวผลผลิตก็เท่าเดิม เพราะฉะนั้นจากต้นยูคาฯ ต้นละ 1 บาท เมื่อปลูก 3 ปี ก็จะเป็นต้นละ 100 บาท ถ้าสมมุติมี 100,000 ต้น พี่น้องประชาชนลงทุนต้นละ 1 บาท 100,000 ต้นๆ ละ 100 พี่น้องประชาชนคิดดูว่าจะมีเงินเป็น 10 ล้านบาท เคยมีพี่น้องประชาชนถามว่าทำไมไม่ให้ฟรี ก็ต้องบอกตามตรงว่าสิ่งที่ทำลายขีดความสามารถพึ่งพาตนเองพี่น้องประชาชน ก็คือการให้ฟรีหรือการให้เปล่า ทางบริษัทเคยให้ฟรีเมื่อเป็นของฟรีจึงปลูกบ้างไม่ปลูกบ้าง บริษัทจึงเข็ดแล้ว บริษัทเสียหายเยอะ จึงเปลี่ยนนโยบายใหม่ ในช่วงปีแรกของการดำเนินงาน “โครงการช่วยชาติเปลี่ยนกระดาษเป็นเงิน” ผลก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในอำเภอซำสูงเป็นจำนวนมาก

กล่าวได้ว่า คันนาช่วยชาติฯ ดังกล่าวคงจะเป็นโครงการที่ถาวรคู่กับอำเภอซำสูงต่อไป เพราะนอกจากจะได้ต้นยูคาฯ ป้อนโรงงานกระดาษแล้วยังจะได้พลังงานทดแทนในอนาคต เพราะก๊าซหุงต้มนับวันยิ่งแพงขึ้น หากนำกิ่งก้านมาเผาถ่านก็จะได้ถ่านสำหรับหุงต้มที่มีถ่านไฟแรง ขณะที่อำเภอซำสูงเป็นแหล่งผลิตผักปลอดสารพิษอันดับต้นๆ ของจังหวัดอยู่ด้วย อนาคตอาจจะเป็นแหล่งผลิตนำส้มควันไม้ไล่แมลงศัตรูพืชอีกด้วยก็เป็นได้

โดยในเบื้องต้นได้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 260 คน สั่งซื้อต้นกระดาษหรือยูคาลิปตัสทั้งสิ้น 105,630 ต้น เป็นเงิน 105,630 ซึ่งมีตัวอย่างให้ดูแล้วคือ ผืนนาของ นายสมพงษ์ ไชยทุม ราษฎรบ้านแห้ว หมู่ที่ 8 ต. บ้านโนน อ. ซำสูง ซึ่งเจ้าตัวบอกด้วยว่าต้นยูคาลิปตัสช่วยเบรกลมไม่ให้เกสรข้าวฟุ้งกระจายไปที่อื่น พลอยทำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ผู้สนใจติดต่อได้ที่ว่าการอำเภอซำสูง โทร.0-4321-9105

สมบูรณ์ สุขชัยบวร-ยุทธพงษ์ พึ่งแรงตน/ขอนแก่น
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง