ภาพระบายสี ฝีมือเด็กไทย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2551 10:04:41 น.
ภาพระบายสี ฝีมือเด็กไทย
คว้ารางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ

ในสังคมมีผู้อยู่ในสภาวะเบาหวานเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงกลุ่มเด็กเล็กที่เป็นเยาวชนของชาติ ซึ่งจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองมากเป็นพิเศษ จึงทำให้กลุ่มผู้มีสภาวะเบาหวานมีการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างโอกาสในการกระจายข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และวิธีดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขเช่นคนทั่วไป และเมื่อไม่นานมานี้ ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน ก็ได้จัดงาน “วันครอบครัวเบาหวาน” ขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้มีภาวะเบาหวานมากมาย อาทิ การจัดเสวนาความรู้เกี่ยวกับสภาวะเบาหวาน โดยวิทยากรผู้มีความรอบรู้ อาทิ ผศ.พญ.จีรันดา สันติประภพ, น.ต.พญ.กานต์สุดา พิเชษฐ์สินธุ์ และนายวีรวัฒน์ พงศ์ธรพฤทธิ์ การจัดกิจกรรมสันทนาการ และการให้ความรู้ในการตรวจสภาวะน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง

หนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจของงานวันครอบครัวเบาหวานก็คือ พิธีมอบรางวัล แอคคิวเช็ค อาร์ต คอนเทสต์ [Accu-Chek Art Contest] ซึ่งมี บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนหลักจัดงานในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้เยาชนผู้มีสภาวะเบาหวานทั่วประเทศ ได้มีเวทีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ตนเองชื่นชอบ และจัดส่งภาพระบายสีเข้ามาร่วมประกวด จากนั้นจะคัดเลือกผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอายุ 6-9 ปี, กลุ่มอายุ 10-13 ปี และกลุ่มอายุ 14-17 ปี ไปร่วมประกวดในระดับนานาชาติที่ประเทศเยอรมนี

โดยในปีนี้ มีผลงานศิลปะของเยาวชนจาก 20 ประเทศทั่วโลก ส่งเข้ามาร่วมประกวดภายใต้หัวข้อ ชีวิตเบาหวานของฉันคงง่ายขึ้นถ้า…. ทั้งนี้ ด.ญ.จินห์จุฑา มาโหมด ในกลุ่มอายุ 10-13 ปี จากชื่อภาพ “เปิดประตูใจให้กับเทคโนโลยี” ได้รับรางวัลชนะเลิศ Accu-Chek Art Contest ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 มาครอบครอง ว่ารางวัลที่ได้รับนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความดีใจ แต่คุณค่าของผลงานคือ ความภาคภูมิกับเยาวชนไทยที่มีความสามารถไม่น้อยไปกว่าใครในเวทีระดับนานาชาติ จากคะแนนโหวตของคณะแพทย์ที่เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ จำนวนกว่า 80 คน อย่างเป็นเอกฉันท์

คุณศิริมิตร ส่งไพศาล ผู้จัดการส่วนกลุ่มธุรกิจ Diabetes Care บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า กิจกรรม แอคคิวเช็ค อาร์ต คอนเทสต์ จัดขึ้นในประเทศไทยต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 โดยบริษัทมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เยาวชนผู้มีสภาวะเบาหวาน ได้นำมุมมองและแนวคิดในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสภาวะเบาหวานของตนเอง มาสะท้อนผ่านจินตนาการและถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะ ซึ่งเป็นอีกประตูหนึ่งที่จะบอกกล่าวให้ผู้ประสบสภาวะเบาหวานอื่นๆ ในสังคมไม่ท้อแท้สิ้นหวังและมีกำลังใจที่จะดูแลตัวเองให้แข็งแรง

ด.ญ.จินห์จุฑา มาโหมด หรือน้องจีจี้ เล่าถึงความรู้สึกภายหลังทราบว่าผลงานตนเองได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยและได้รางวัลระดับนานาชาติว่า “รู้สึกดีใจมากค่ะ ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในประเทศ แล้วยังได้รับรางวัลระดับนานาชาติด้วย ไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับรางวัล ไม่ได้หวังอะไรเลยค่ะ ตอนที่วาดภาพ คิดแต่ว่าจะสื่อให้เพื่อนๆ ที่เป็นเบาหวานได้เปิดใจรับอะไรใหม่ๆ เพราะโลกเปลี่ยนไปแล้ว  ภาพที่วาดก็ได้แรงบันดาลใจมาจากชีวิตประจำวันของผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานที่มีความเป็นอยู่ยุ่งยาก ไหนจะต้องต้มยาหม้อทาน ไม่ชอบการเจาะเลือด ไม่ชอบฉีดยา เพราะดูน่ากลัว จึงอยากให้ภาพนี้สื่อความหมายว่า ถ้าเปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พัฒนาแก่ผู้มีภาวะเบาหวานได้มีชีวิตที่สะดวกและง่ายขึ้น ก็จะใช้ชีวิตอยู่กับเบาหวานได้อย่างมีความสุขและไม่เสี่ยงต่ออันตรายด้วยค่ะ ท้ายที่สุด รู้สึกภูมิใจที่เป็นเด็กไทยและก็สู้เด็กนานาชาติได้ สำหรับเงินรางวัล ก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาต่อไปค่ะ”

สำหรับโครงการประกวดวาดภาพระบายสี Accu-Chek Art contest จะเปิดรับผลงานศิลปะจากเยาวชนผู้มีสภาวะเบาหวานทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคมของทุกปี และจะมีการคัดเลือกผลงานไปร่วมประกวดในเวทีระดับนานาชาติอีกครั้ง เยาวชนที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารรายละเอียดได้ที่ www.accu-chek.co.th

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง