ก.ค.ศ.อนุมัติครูเชี่ยวชาญ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 1 มีนาคม 2551 09:49:39 น.
ก.ค.ศ.อนุมัติครูเชี่ยวชาญ

นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งและวิทยฐานะ ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. เมื่อเร็วๆ นี้ และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย คือ นางราตรี พันธุมจินดา โรงเรียนอรัญประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สระแก้ว เขต 2 พร้อมทั้งอนุมัติเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 8 ราย คือ นางวิลาวัลย์ ศรศิลป์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) นางสาวอัมพร บำรุงผล โรงเรียนวัดบ้านนา สพท.ชลบุรี เขต 3 นายถนอม สหะวรกุลศักดิ์ โรงเรียนบ้านหินแร่ สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2 นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน โรงเรียนศรีราชา สพท.ชลบุรี เขต 2 นายณรงค์ศักดิ์ ดีผลิผล โรงเรียนบ้านท่าดินดำ สพท.ลพบุรี เขต 2 นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพท.สุพรรณบุรี เขต 3 นายชัยยุทธ บัวตูม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพท.สงขลา เขต 2 นายไพจิตร วงศ์ศรีแก้ว โรงเรียนวัดพระธาตุพนม “พนมวิทยาคาร” สพท.นครพนม เขต 1 และอนุมัติเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย คือ นายฉัตรชัย ชายทวีป สพท.นครพนม เขต 1 และ นายกิตติ กสิณธารา สพท.นครปฐม เขต 1 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ให้เร่งดำเนินการส่งคำขอและเอกสารหลักฐานที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ให้ครบถ้วน ถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยเร็ว เพื่อสำนักงาน ก.ค.ศ.จะได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง