กระบี่พัฒนาบ่อน้ำร้อนเค็มยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ข่าวท่องเที่ยว หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 10:28:11 น.
กระบี่พัฒนาบ่อน้ำร้อนเค็มยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยว

พ่อเมืองกระบี่ ร่วมกับ อบต.ห้วยน้ำขาว จัดแผนบูรณาการพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนเค็มเพื่อยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ใช้งบประมาณกว่า 66 ล้านบาท

กระบี่/ นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จากการตรวจสภาพพื้นที่บ่อน้ำพุร้อนเค็ม หมู่ 8 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ก็พบว่ามีบ่อน้ำพุร้อนเค็มทั้งหมด จำนวน 14 บ่อ และขณะนี้ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้เดินทางเข้ามาเที่ยวชมยังสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งก็มาเพื่อการรักษาโรคตามความเชื่อ และยังพบว่าพื้นที่โดยรอบก็ยังคงมีความสมบูรณ์เพียงแต่ยังขาดในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่จะต้องเข้าไปอุดหนุนและพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในอนาคตโดยเร็วที่สุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต่อว่า เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทางจังหวัดกระบี่ จึงร่วมกับ อบต.ห้วยน้ำขาว จัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาสถานที่แห่งนี้โดยใช้งบประมาณกว่า 66 ล้านบาท เพื่อพัฒนาในส่วนของระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ และก่อสร้างถนนทางเข้าที่มีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร พร้อมทั้งการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จัดทำโครงการฝึกอบรมและกลุ่มนวดแผนไทย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยจะเริ่มดำเนินการประมาณกลางปี 2551 โดยจะยกระดับสถานที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

“สำหรับบริเวณน้ำพุร้อนเค็มแห่งนี้ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในเขตพื้นที่ป่าชายเลนคลองบางผึ้งและคลองพ่อ พื้นที่โดยรอบเป็นป่าแสมและป่าโกงกาง ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 110 ไร่ มีบ่อน้ำพุร้อน จำนวน 14 บ่อ เป็นน้ำพุร้อนเค็ม ที่มีอุณหภูมิประมาณ 40-50 องศาเซลเซียส มีอัตราการไหลของน้ำร้อนมากกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีปริมาณเกลือผสมมากกว่า 9 กรัม/ลิตร สามารถรักษาโรคปวดข้อ ปวดวิถีประสาท และโรคผิดปกติของผิวหนังเรื้อรัง ซึ่งในอนาคตจะมีการจัดการบริหารที่ดี และถูกสุขลักษณะ หลังจากได้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้ว”

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง