ก.ค.ศ.อนุมัติครูเชี่ยวชาญ  สมศ.ออกโทรทัศน์ชี้แจงวิทยฐานะ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2550 09:04:33 น.
ก.ค.ศ.อนุมัติครูเชี่ยวชาญ  สมศ.ออกโทรทัศน์ชี้แจงวิทยฐานะ

นางศิริพร กิจเกื้อกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งและวิทยฐานะ ว่า ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รวม 4 ราย แบ่งเป็น วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย คือ นายประดิษฐ์ เจือจาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และนายชลอ การทวี วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สังกัด สอศ. ในสาขาเครื่องยนต์-เครื่องกล สำหรับวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 2 รายคือ นายปรีชา เมียนเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง สังกัด สอศ. และนายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) หนองบัวลำภู เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ทั้งนี้ในช่วงเดือนตุลาคม 2550 ที่ผ่านมา มีผู้ยื่นขอเลื่อนเข้าสู่วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 290 ราย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 356 ราย และศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 32 ราย รวมทั้งสิ้น 678 ราย ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ.จะได้ดำเนินการพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เวลา 14.05-14.50 น. ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการ สมศ. และนางศิริพร กิจเกื้อกูล รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. จะให้สัมภาษณ์เรื่องการเลื่อนวิทยฐานะกับเกณฑ์การประเมินเพื่อเพิ่มคุณภาพ ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี (ช่อง 9) จึงขอเชิญครูผู้สนใจติดตามชมได้

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง