สนุกกับการเรียนรู้จากเมฆ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2550 09:44:09 น.
สนุกกับการเรียนรู้จากเมฆ

คิวมูลัส, สเตรโตคิวมูลัส, แอลโตสเตรตัส, ซีร์รัส, ซีร์โรสเตรตัส...ชื่อเมฆเหล่านี้จะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป เมื่อใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ วงล้อเมฆ โดยเด็กๆ หรือคุณครูสามารถทำเองได้

เรื่องของชื่อเมฆ ลักษณะต่างๆ ของเมฆดูเป็นยาขมไม่น้อยสำหรับนักเรียนที่ต้องมานั่งท่องชื่อเมฆและจำให้ได้ ชื่อแต่ละชื่อก็ใช่ว่าจะเรียกกันง่ายๆ อีกทั้งลักษณะของเมฆแต่ละชนิดก็ยังมีรูปร่างต่างกัน และอยู่ที่ระดับความสูงที่แตกต่างกันอีกด้วย อย่างนี้คงไม่สนุกแน่ คุณครูเองก็ประสบปัญหาไม่น้อยกับการสอนเรื่องเหล่านี้

ดังนั้น สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย อ.กมลนารี ลายคราม จึงได้ออกแบบและประดิษฐ์สื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่องเมฆขึ้นโดยใช้ชื่อว่า วงล้อเมฆ

วงล้อเมฆ ทำจากกระดาษแข็งรูปวงกลมสามแผ่น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันคือเล็ก, กลาง และใหญ่ วางซ้อนกัน โดยเรียงอยู่ชั้นบน ชั้นกลาง และชั้นล่างตามลำดับ และมีหมุดอยู่ตรงจุดศูนย์กลางยึดแผ่นกระดาษทั้งสามแผ่นเข้าด้วยกัน ซึ่งหมุดนี้ทำหน้าที่เป็นจุดแกนศูนย์กลางการหมุนของแผ่นกระดาษทั้งสามแผ่นด้วย

หากแยกกระดาษแผ่นวงกลมสามแผ่นนี้ออกจะพบว่า แผ่นเล็ก จะมีช่องหน้าต่างสองช่องแสดง ชื่อเมฆ และ ความสูงระดับ และมีสัญลักษณ์เข็มชี้สองแห่ง เป็นขอบเขตของช่อง ลักษณะของเมฆ

กระดาษวงกลมแผ่นกลาง เป็นแผ่นที่มีรูปแสดงลักษณะของเมฆอยู่ที่ขอบวงล้อ (วงนอก) โดยวงกลางมีชื่อเมฆ และช่องหน้าต่างสี่ช่อง ส่วนวงในสุดบอกระดับความสูงของเมฆคือ ต่ำ กลาง สูง

กระดาษวงกลมแผ่นล่างสุด ซึ่งเป็นแผ่นใหญ่ที่สุด จะมีคำแสดงคำนำหน้าชื่อเมฆ ได้แก่คำว่า ซีร์โร และ แอลโต ปรากฏสองตำแหน่ง และคำว่า ต่ำ กลาง สูง เพื่อบอกระดับความสูง ปรากฏสองตำแหน่งเช่นกัน ความสำคัญของแผ่นวงล้อแผ่นล้างสุดนี้ ใช้หมุนเพื่อเลือกระดับความสูงที่ต้องการทราบ และถ้าพลิกกลับดูด้านหลังก็จะพบคำอธิบายที่บอกถึงวิธีใช้แผ่นวงล้อเมฆนี้ และความหมายของระดับความสูงนั่นคือคำว่า ต่ำ กลาง สูง หมายถึงความสูงของเมฆที่ระดับต่ำกว่า 2,000 เมตร 2,000-6,000 เมตร และสูงกว่า 6,000 เมตร ตามลำดับ

ตำแหน่งของชื่อเมฆ ลักษณะของเมฆ ความสูงของเมฆ และช่องหน้าต่างที่เจาะไว้ ล้วนมีความหายที่จะต้องกำหนดให้อยู่ในตำแหน่งที่แน่นอนทั้งสิ้น เพราะเมื่อมีการหมุนแผ่นวงล้อทั้งสามแผ่นนี้เพื่อใช้งานแล้ว ความหมายที่แสดงปรากฏให้เห็นไม่ว่าจะเป็นชื่อเมฆ ลักษณะของเมฆ ช่องหน้าต่างที่แสดงคำนำหน้าชื่อเมฆและความสูงของเมฆ จะต้องถูกต้องและสอดคล้องกันทั้งหมด ความยากของการทำวงล้อเมฆก็อยู่ที่การออกแบบและกำหนดตำแหน่งต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนี่เอง ซึ่งแบบตัวอย่างแผ่นวงล้อแยกแผ่นที่นำมาเสนอนี้ คุณครูที่สนใจจะนำไปใช้สอนนักเรียนหรือน้องๆ ที่สนใจต้องการทำเอง ก็สามารถลอกแบบที่ได้มานี้ไปใช้ได้เลย

สำหรับวิธีการใช้วงล้อเมฆ จะต้องหมุนแผ่นกระดาษวงล้อแผ่นบนสุด (แผ่นหน้าสุด) โดยเลือกช่องลักษณะของเมฆให้ลูกศรทั้งสองตรงกับเส้นขอบทั้งสองของช่องแผ่นกลางที่แสดงลักษณะของเมฆที่ต้องการทราบชื่อ เช่น หมุนไปที่ช่องลักษณะเมฆ แผ่นสีขาว จากนั้นหมุนแผ่นกระดาษวงล้อแผ่นล่างสุด (แผ่นหลังสุด) โดยเลือกระดับความสูงที่ต้องการทราบ (ดูที่ช่องหน้าต่าง) เช่นเลือกที่ระดับ ต่ำ จากนั้นก็มาดูที่ช่องหน้าต่างชื่อเมฆ ก็จะปรากฏคำว่า สเตรตัส นั่นความหมายว่า ลักษณะเมฆที่เป็นแผ่นสีขาว ที่มีความสูงระดับต่ำ มีชื่อเมฆว่าสเตรตัสนั่นเอง และถ้าหมุนวงล้อแผ่นหลังเลื่อนไปที่ความสูงระดับ กลาง ที่ช่องหน้าต่างชื่อเมฆจะแสดงคำว่า แอลโตสเตรตัส และเมื่อหมุนวงล้อแผ่นหลังไปที่ความสูงระดับ สูง ที่ช่องหน้าต่างชื่อเมฆ จะแสดงคำว่า ซีร์โรสเตรตัส เป็นต้น นั่นหมายความว่า ลักษณะของเมฆที่เป็นแผ่นสีขาวนี้ อาจพบได้ในระดับความสูงที่แตกต่างกันไปทั้งระดับต่ำ กลาง สูง ซึ่งก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปด้วย โดยดูได้ที่ช่องหน้าต่างชื่อเมฆในวงล้อแผ่นหน้าสุดนั่นเอง

อาจกล่าวว่าวงล้อเมฆ เปรียบเสมือนเป็นอุปกรณ์การเล่นเกมการเรียนรู้เรื่องเมฆก็ได้ โดยเราสามารถศึกษาได้ทุกรูปแบบในเรื่องราวของชื่อเมฆ ลักษณะของเมฆ และความสูงของเมฆซึ่งจะเลือกเอาอะไรเป็นหลักก่อนก็ได้ เช่น เอาชื่อเมฆเป็นหลัก วงล้อเมฆจึงเป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ชิ้นหนึ่งที่จะทำให้การศึกษาเรื่องเมฆมีความสนุกสนาน น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้วงล้อนี้ไปศึกษาเปรียบเทียบกับท้องฟ้าจริงได้เลย

อ.กมลนารี ผู้ออกแบบคิดค้นวงล้อเมฆนี้ กล่าวถึงที่มาและแนวคิดในเรื่องการะประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้ชิ้นนี้ว่า มาจากการประชุมกับครูซึ่งครูมักบ่นถึงกาสอนวิทยาศาสตร์เรื่องเมฆว่าสอนให้สนุกยาก เพราะชื่อและเนื้อหาค่อนข้างยาก อ.กมลนารีจึงกลับมาคิดทำสื่อประกอบการเรียนรู้เรื่องเมฆนี้ขึ้น และได้แนวคิดการทำเป็นแผ่นหมุนแบบวงล้อมาจากแผนที่ดูดาวนั่นเอง ซึ่งแบบล่าสุดที่นำมาเสนอนี้ได้พัฒนามาจากแบบแรกประมาณ 2-3 รุ่น โดยแบบรุ่นแรกไม่มีรูปประกอบ ใช้เวลาคิดและทำเสร็จในราวหนึ่งสัปดาห์ จนต่อมาได้พัฒนาให้มีรูปประกอบคือแสดงให้เห็นรูปลักษณะของก้อนเมฆชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้น ส่วนแผ่นวงกลมทำจากกระดาษแข็งแล้วนำไปเคลือบพลาสติก นำแผ่นวงกลมทั้งสามมาซ้อนกันให้จุดศูนย์กลางอยู่ตรงกัน แล้วยึดแผ่นวงกลมทั้งสามด้วยหมุด

แม้ว่าวงล้อเมฆจะไม่ได้เป็นการคิดค้นที่ยิ่งใหญ่ แต่ความตั้งใจและความพยายามคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเองจนทำสำเร็จ เป็นอุปกรณ์ประกอบเรียนรู้ขึ้นมาได้นี้ต่างหากที่น่าสนใจและควรยกย่อง ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางหรือช่วยจุดประกายให้ผู้สนใจหรือคุณครูทั้งหลายได้ลองคิดประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเองดูบ้าง ซึ่งจะเป็นเสน่ห์และแรงจูงใจให้เด็กๆ มาสนใจเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ในบทเรียนด้วยความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น การเรียนยุคใหม่ไม่จำกัดหรือใช้อุปกรณ์การเรียนเฉพาะแค่ที่มีอยู่ในตำราเท่านั้นอีกแล้ว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง