จตุคามรามเทพ มหาตำนานแห่งศรีวิชัย  สู่มงคลวัตถุรุ่น เทพมหาธาตุ (มีแล้วรวย)

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2550 11:10:29 น.
จตุคามรามเทพ มหาตำนานแห่งศรีวิชัย  สู่มงคลวัตถุรุ่น เทพมหาธาตุ (มีแล้วรวย)

เรื่องราวความเชื่อในองค์เทวราช จตุคามรามเทพ ยังคงเป็นกระแสโด่งดังต่อเนื่องอย่างไม่รู้จักจบ ทั้งนี้ก็ด้วยเทวานุภาพแห่งพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของ องค์พ่อ ที่ยังปรากฏให้เห็นในหมู่ชนผู้เลื่อมใสศรัทธา ดังคำกล่าวขานที่ว่า ขอให้ ไหว้รับ ร่ำรวยเงินทอง ลาภยศ มั่งมีศรีสุข โดยบันดาลผลให้ ผู้อธิษฐานขอพร สมปรารถนาแทบทุกราย เว้นแต่ผู้นั้นจะมี กรรมหนัก ที่เหนือกว่า !!

จากบันทึกในเอกสารของ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโยธินบำรุง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีอยู่ตอนหนึ่ง ว่า จากตำนานที่ได้ถูกค้นพบในกระเบื้องจาร ที่มีชาวบ้านขุดพบในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพชรบุรี ราชบุรี และในอีกหลายๆ จังหวัดของประเทศไทย ได้มีการกล่าวถึงประวัติของเมืองศรีวิชัยสุวรรณภูมิ หรือช้างค่อมสิริธรรมราชในอดีตที่ผ่านมาขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ ตำนานของต้นกำเนิดพระสงฆ์ไทย ซึ่งมีพระอรหันต์สมัยแรกของประเทศไทย และตำนานของพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์ในทุกๆ รอบ 700 ปี จนกลายเป็นตำนานแห่งอาถรรพณ์ลึกลับ เชื่อมโยงกาลเวลากับการบูรณะให้เป็นอัศจรรย์ปรากฏแก่ชาวพุทธ

การบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.1040 หลังจากสร้างมาได้ 700 ปี ซึ่งในขณะนั้นกษัตริย์ผู้ปกครองสุวรรณภูมิ (นับตั้งแต่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เรื่อยไปจนจรดแหลมมลายู) คือ พระเจ้าจันทรภานุ พระผู้มีบุญญาธิการมาก ได้แผ่อำนาจขยายอาณาเขตออกไปถึงประเทศอินเดีย และอยู่ปกครองอินเดียจนกลายเป็นมหาราชไม่ยอมกลับมายังสุวรรณภูมิเป็นเวลานานกว่า 20 ปี

ช่วงเวลานั้น จึงเป็นที่กำเนิดของ ขุนอินทรไสเรนทร์ และ ขุนอินทรเขาเขียว สองพระราชโอรสแห่งอาณาจักรศรีวิชัย จนกระทั่งเป็นที่มาของพระนาม ท้าวจตุคาม และ ท้าวรามเทพ ในลำดับต่อมา

เป็นที่อัศจรรย์ การบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ครั้งที่ 2 ประมาณปี พ.ศ.1800 พระเจ้าศรีธรรมมาโศกราช พระมหากษัตริย์ผู้ปกครองเมือง ได้ทำการบูรณะเป็นเจดีย์ทรงลังกาคร่อมองค์เดิมที่เป็นทรงศรีวิชัย และการบูรณะครั้งที่ 3 หลังจากการบูรณะครั้งที่ 2 ประมาณ 700 ปี เมื่อปี พ.ศ.2497 โดยหน่วยงานราชการและพุทธบริษัท

ด้วยความศรัทธาในบารมีแห่งองค์พ่อ ท้าวจตุคาม ท้าวรามเทพ เทวราชโพธิสัตว์แห่งอาณาจักรศรีวิชัย ดินแดน 12 นักษัตร จ้าวทะเลใต้ มหาตำนานแห่งประวัติศาสตร์ ทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโยธินบำรุง โดย นายภักดี หิรัญ นายกสมาคมฯ จึงได้จัดสร้างวัตถุมงคล จตุคามรามเทพ รุ่น เทพมหาธาตุ (มีแล้วรวย)

มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อจัดสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2.เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน 3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 4.ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 5.เป็นกองทุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัดทางด้านวิชาการ 6.เพื่อสมทบทุนบูรณะหลังคาศาลาการเปรียญ วัดสระแก้ว อ.เชียรใหญ่ 7.เพื่อมอบวัตถุมงคลให้กับกองทัพภาคที่ 4 แจกจ่ายให้กับทหารที่ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 9,999 องค์ เพื่อปกป้องชีวิตทหาร ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามประเทศชาติ

มวลสารที่สำคัญในการสร้าง ประกอบด้วย 1.มวลสารจากพระเทพสิริโสภณ-พระราชธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช 2.มวลสารจากพระมหาไมตรี วัดพระนคร (เป็นมวลสารรุ่น เงินไหลมา) 3.มวลสารจาก ช.เชื้อเพชร เพชรไพสิทธิ์ (ทนายเบิ้ม) เป็นไม้ตะเคียนทองคู่สร้างหลักเมืองนครศรีธรรมราช 4.มวลสารจาก พ.ต.อ.ประเสริฐ ริยาพันธ์ เป็นวัตถุยอดพระมหาธาตุครั้งบูรณะพระบรมธาตุ 5.ไม้เทพทาโร ได้รับมอบจาก พ.ต.แสงอรุณ แทนศิลป 6.กัลปังหา ขาว ดำ แดง ได้รับมอบจาก นายธรรมฤทธิ์ พืชนุกูล 7.ไม้ตะเคียนทอง ได้รับมอบจากกำนันวันชัย ภูมิระเบียบ 8.ไม้บานประตูหลักเมือง ซึ่งเป็นไม้เก่าที่ได้บูรณะศาลหลักเมือง รับมอบจากกำนันสุจินต์ รังสิมันตุชาติ 9.ไม้เทพทาโร ดินกากยายักษ์ ดินคอลกัน ดินรอยช้างขวอด พญานาคราช ดินกรุพระเก่า ได้รับมอบจากนายนิคม รักษาผล ซึ่งมวลสารทั้ง 9 รายการนี้ ได้ผ่านการเข้ามหาพิธีปลุกเสกมาหลายครั้งและหลายขั้นตอน

พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ 5 วาระ ประกอบด้วย 1.พิธีปลุกเสกชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 19, 20, 21 เมษายน 2550 วาระที่ 2 พิธีบวงสรวง ณ วัดนางพญา นครศรีธรรมราช วันที่ 16 กรกฎาคม 2550 วาระที่ 3 พิธีปลุกเสกพลีทะเล ณ อ่าวไทย ปากอ่าวปากนคร วันที่ 17 กรกฎาคม 2550 วาระที่ 4 พิธีพุทธาภิเษก ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 22 กรกฎาคม 2550 (เช้า) และวาระที่ 5 พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 22 กรกฎาคม 2550 เวลา 18.00 น.

สอบถามรายละเอียดและสั่งจองได้ที่ ศูนย์พระเครื่องชั้นนำในจังหวัดภาคใต้ นครศรีฯ ระนอง กระบี่ พัทลุง สุราษฎร์ สงขลา ตรัง ภูเก็ต ชุมพร และศูนย์พระเครื่องภาคกลาง เหนือ อีสาน และภาคตะวันออก หรือติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.08-1124-3329 อาจารย์เล็ก 08-1927-0319 หมู คอมพิวเตอร์ 08-1274-3919 หรือ 08-9619 8876

ผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง