ตำรวจภูธรเพชรบุรีขานรับนโยบาย ภาค 7 ตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการ (CCOC) ลุยงานเชิงรุก

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2550 10:19:08 น.

ปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนั้นจะให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการโดยการใช้ความสามารถเฉพาะตัวนั้น ไม่สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ การปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันต้องกระทำในลักษณะทีมงาน (team work) และการที่จะสั่งการให้ทีมงานที่อยู่ห่างไกลรับทราบได้นั้นต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการสั่งการที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม (CCOC-COMMAND AND CONTROL OPERATION CENTER) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีศักยภาพในการประชุมปฏิบัติการ สามารถสั่งการ และควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ในเขตกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบสวน ติดตามจับกุมคนร้ายได้อย่างดี จึงเป็นตัวอย่างที่ดี ที่ พล.ต.ต.คเชนทร์ คชพลายุกต์ ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี นำทีมตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เดินทางไปศึกษา ดูงาน เพื่อนำวิทยากรใหม่ๆ มาประยุกต์และตั้งศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม (CCOC-COMMAND AND CONTROL OPERATION CENTER) ในจังหวัดเพชรบุรีขึ้น เพื่อลุยงานเชิงรุกและให้เป็นหน่วยงานที่สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

พล.ต.ต.คเชนทร์ คชพลายุกต์ ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี กล่าวว่า ตามนโยบายการบริหารราชการของตำรวจภูธรภาค 7 โดยพล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา ผบช.ภาค 7 ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ได้มอบแนวทางการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาและปรับปรุง ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม (CCOC-COMMAND AND CONTROL OPERATION CENTER) ของตำรวจภูธรภาค 7 ซึ่งสอดรับกับนโยบายการบริหารราชการของตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ที่มีแนวคิดจัดทำโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม (CCOC-COMMAND AND CONTROL OPERATION CENTER) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 ต่อเนื่องมาถึงปีงบประมาณ 2550 โดยจะเป็นหน่วยควบคุม สั่งการสนับสนุนข้อมูล และเป็นหน่วยปฏิบัติการ กรณีมีเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องหลายพื้นที่ ซึ่งจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาในระดับกองบังคับการ ในขณะเดียวกันเมื่ออยู่ในภาวะปกติ จะเป็นหน่วยรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเพื่อสั่งการสายตรวจในพื้นที่ออกระงับเหตุในเบื้องต้น และสนับสนุนข้อมูลในการสืบสวนเพื่อจับคนร้ายที่หลบหนีตามหมายจับด้วย

พล.ต.ต.คเชนทร์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีก็มีห้องศูนย์วิทยุศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่การปฏิบัติยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะอยู่คนละสถานที่ และสถานที่ก็อยู่ไม่เหมาะสม เครื่องมืออุปกรณ์ก็ยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควร จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องประสานกัน และเมื่อตนได้ย้ายมารับตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงมีนโยบายที่จะสร้างอาคารเพื่อใช้ในการเป็นศูนย์รวมในการควบคุมและสั่งการให้อยู่ในที่เดียวกัน และได้ตรวจสอบงบประมาณปี 2550 พบว่าไม่มีการตั้งงบประมาณไว้ ประกอบกับตนได้ไปกราบนมัสการท่านพระราชสุวรรณมุณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีและได้ปรารภถึงปัญหาอาชญากรรมที่เกิดในจังหวัดเพชรบุรี การจัดระเบียบสังคม และสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ท่านทราบ และเสนอแนะต่อท่านว่าหากตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีมีอาคารศูนย์ควบคุมและสั่งการ จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทั้งจังหวัดเกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท่านพระราชสุวรรณมุณี ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญตรงจุดนี้จึงมีเจตจำนงที่จะสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการควบคุมและสั่งการ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ใช้งบประมาณจำนวน 2 ล้าน 5 แสนบาทเศษ สร้างในพื้นที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเช่าใช้เป็นสถานที่ทำการอยู่เดิม และเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วก็จะมอบอาคารดังกล่าวให้กับตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีไว้ใช้ในราชการต่อไป ซึ่งงบประมาณจำนวนดังกล่าวนั้น ได้จากการทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันที่ 28 ก.พ.50 ปัจจุบันการก่อสร้างได้เริ่มมาเป็นลำดับและได้จัดให้มีการวางศิลาฤกษ์อาคารไปเมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายของการดำเนินการก่อตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการ (CCOC) นี้นอกจากที่จะเป็นหน่วยสนับสนุนข้อมูลให้แก่หน่วยงานระดับสถานีตำรวจ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลหมายจับ, บุคคล, โจรกรรมรถ ฯลฯ แล้วยังสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสืบสวน ป้องกันปราบปราม ตลอดจนควบคุมสั่งการกรณีมีเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องหลายพื้นที่ ซึ่งจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาในระดับกองบังคับการ ส่วนในภาวะปกติจะเป็นหน่วยรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเพื่อสั่งการสายตรวจพื้นที่ออกระงับเหตุเบื้องต้น รวมถึงมีการติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่างๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนประชาชนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้สมกับคำที่ว่า เราอยู่ไหน ประชาอุ่นใจทั่วกัน

ประดิษฐ์ เหลืองอร่าม-ภัทรพงษ์ ปานปิ่นทอง/เพชรบุรี
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง