เครื่องแยกเส้นใยตาลโตนดไอเดียสุดเจ๋งของ มทร.ศรีวิชัย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2550 14:21:44 น.

ปัจจุบันประเทศไทยมีสินค้าประเภทหัตถกรรมออกมาจำหน่ายมากมาย สินค้าส่วนใหญ่ผลิตโดยการนำวัสดุธรรมชาติมาดัดแปลงเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและพัฒนาคุณภาพจนกลายเป็นสินค้า OTOP และนำออกจำหน่าย สร้างรายได้ และยังเพิ่มมูลค่าสินค้าได้เป็นอย่างดี

ไม้กวาดเป็นของใช้ภายในบ้านอีกชนิดหนึ่งที่ทำมานานและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ปัจจุบันมีการนำวัสดุธรรมชาติต่างๆ มาเป็นวัตถุดิบในการทำเส้นไม้กวาด ซึ่งจากเดิมใช้ดอกเลามาทำเป็นเส้นไม้กวาดและพัฒนามาเป็นเส้นใยจากกาบตาลโตนด ปัจจุบันไม้กวาดใยตาลโตนด กลายเป็นสินค้าประเภทหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ แต่ในการผลิตไม้กวาดใยตาลโตนดจะมีปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบและเทคโนโลยีในการผลิตเป็นอย่างมาก คือ วัตถุดิบที่ใช้ทำไม้กวาดหายาก และมีราคาแพง บางครั้งก็ไม่มีขาย ขั้นตอนการทำก็ยุ่งยากและใช้เวลามาก การทำไม้กวาดใยตาลโตนดจะทำได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขั้นตอนการทุบกาบตาลและขั้นตอนการสางกาบตาลโตนด การทุบกาบตาลโตนดเป็นงานที่หนักและสกปรก มีกลิ่นเหม็น จึงหาคนทำยาก ดังนั้นถ้ามีเครื่องทุ่นแรงที่สามารถทำการทุบกาบตาลโตนดและสางใยตาลโตนดได้ ก็จะทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น คุณภาพดีขึ้น และชาวบ้านก็มีรายได้มากขึ้น ผศ.พิทยา อำพนพนารัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในปัญหาดังกล่าวจึงได้ทำการออกแบบและสร้างเครื่องแยกเส้นใยตาลโตนดที่สามารถผลิตใยตาลโตนดที่สะอาด มีคุณภาพพร้อมที่จะนำไปประกอบเป็นไม้กวาดใยตาลโตนดได้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) โดยเครื่องแยกใยตาลโตนดนี้มีขั้นตอนการทำงานดังนี้คือ เมื่อป้อนกาบตาลโตนดเข้าไปในเครื่อง เครื่องก็จะทำการกดทับกาบตาลโตนดให้แตกและทำการหวีสางให้ขุยตาลในกาบตาลโตนดหลุดและแยกเอาขุยตาลโตนดออกทำให้เหลือแต่เส้นใยตาลโตนดเพียงอย่างเดียว

ตัวเครื่องมีกำลังการผลิตชั่วโมงละ 58 กาบ ซึ่งเครื่องนี้สามารถลดระยะเวลาในการผลิตให้น้อยลงกว่าวิธีการผลิตแบบเดิมหลายเท่าตัว หากผู้ใดสนใจเครื่องแยกเส้นใยตาลโตนดนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 08-7277-6189

นิอัสนี แวจูนา/มทร.ศรีวิชัย
ADVERTISEMENT