เห็ดโคนญี่ปุ่นสร้างอาชีพที่เชียงใหม่เร่งขายส่งออกต่างประเทศ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550 11:12:31 น.
เห็ดโคนญี่ปุ่นสร้างอาชีพที่เชียงใหม่เร่งขายส่งออกต่างประเทศ

เห็ดโคนญี่ปุ่น ยานางิ มัตซึตาเกะ เป็นเห็ดโคนสายพันธุ์ใหม่ เกษตรกรสวนภูรินำมาส่งเสริมให้ชาวบ้านเพาะปลูกส่งออกขายตามท้องตลาดตัดปัญหาพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ ตั้งเป็นตัวแทนเป็นกลุ่มพลักดันส่งขายต่อต่างประเทศได้ราคาดีเป็นที่ต้องการของท้องตลาด

นายธีระ เยี่ยมไพศาล เจ้าของผู้จัดการสวนเห็ดภูริ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากความต้องการของตนเองที่จะช่วยเหลือทางกลุ่มเครือญาติและกลุ่มภาคเกษตรในพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ให้มีรายได้นอกเหนือจากการทำเกษตรกรรม การทำนา ประจำปี จึงเกิดแนวคิดที่ต้องการรวมภาคเกษตรกับภาคธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเป็นกลไกในการต่อรองทางการตลาด เพื่อยกระดับไม่ให้เกษตรกรพื้นบ้านถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าหาพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สามารถจัดการบริหารงานแบบบูรณาการได้ครบวงจร เริ่มตั้งแต่การเตรียมการ การผลิต การตลาด เพื่อจัดจำหน่าย จึงได้เล็งเห็นว่าในพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างเย็น เหมาะสมสำหรับการปลูกเห็ด เพื่อส่งออกขายเป็นอย่างมาก จึงได้นำเห็ดยานางิ มัตซึตาเกะ หรือเห็ดโค่นญี่ปุ่น ที่มีการศึกษาค้นคว้าปรับปรุงสายพันธุ์ นำเข้าโดยนักวิทยาศาสตร์ไทย นิวเจอร์ชั่นทางบวก สามารถเพาะปลูกได้ในประเทศไทยจึงนำเข้ามาทดลองปลูก ซึ่งเห็ดยานางิ มัตซึตาเกะ ได้มีการปรับแต่งโครงสร้างทางพันธุกรรม โดยอาจารย์จิราวุฒิ อินทรานุกุล เพื่อสามารถเพาะได้ในประเทศไทย มีขนาดดอกใหญ่ ก้านใหญ่ ขายได้ราคาดี จึงได้มีการศึกษาข้อมูล เรียนรู้ด้านเทคนิค สร้างโรงเรือน หาช่องทางการตลาด พร้อมทั้งได้มีการออกไปให้ความรู้กับชาวบ้านตามหมู่บ้านและตามวัดต่างๆ ในพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่มีความสนใจจะเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่นเพื่อจำหน่าย และพร้อมกันนั้นได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพาะเห็ดยานางิ มัตซึตาเกะ หรือเห็ดโคนญี่ปุ่นขึ้น โดยมีสวนภูริเป็นศูนย์กลางในภาคเหนือจนประสพผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับขั้นตอนการเพาะเห็ดยานางิ มัตซึตาเกะ หรือเห็ดโคนญี่ปุ่น นั้นต้องเริ่มจากการสร้างโรงเรือนให้ได้ขนาดพื้นที่ 5 คูณ 9 ตารางเมตร ซึ่ง 1 โรงเรือนใช้ต้นทุนประมาณ 6 หมื่นบาท ราคาต้นเชื้อตกประมาณ ก้อนละ 10 บาท ได้ประมาณ 5,000 ก้อนต่อ 1 โรงเรือน มีการผสมต้นเชื้อจากแป้งข้าวเหนียว กระถินป่น ปุ๋ยเคมี ส่าเหล้า ปูน ซั่มดิบ ดีเกลือ ขี่เลื่อยจากไม้ยางพารา นำมาปั้นก้อนเข้าเตานึ่ง ฆ่าเชื้อด้วยหลอดลำแสง ยูวีเอ พ่นลมฟอดิฮาย์ เคลื่อนย้ายเข้าสู่ห้องบ่มประมาณ 8 สัปดาห์ ในสภาพอากาศถ่ายเทได้สะดวก อุณหภูมิพอเหมาะ จากนั้นจะทำการส่งลูกไล่เพื่อทำการเปิดดอก และพักต้นเชื้อ 7-10 วัน ให้น้ำ 3-4 วันใน 1 สัปดาห์ วันละ 8-10 ครั้ง ครั้งละ 10 นาที โดยใช้ระบบสเปรย์ฉีดหรือสปริงเกอร์ จนเห็ดเกิดตุ่มเห็ดลดการให้น้ำ จนเห็ดโตได้ขนาดต้องรีบเก็บให้ทันภายใน 2-3 ชั่วโมง ซึ่งสามารถเก็บเห็ดได้ 3-4 วัน เป็นการทำงาน 1 อาทิตย์พัก 10 วัน ตกเดือนเฉลี่ย 2 เดือน สามารถเก็บเห็ดได้ 3 ครั้ง ตกครั้งละ 60-120 กิโลกรัม ส่งขายตามท้องตลาดในราคากิโลกรัมละ 85 บาท ซึ่งจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 14 รอบของการเก็บเกี่ยว อีก 10 รอบถือเป็นกำไร ใช้ระยะเวลาประมาณ 7-8 เดือนจึงได้ทุน ซึ่งการลงทุนเพาะเห็ดโคน ยานางิ มัตซึตาเกะ ในปีที่ 2 จะทำให้ต้นทุนลด โดยในขณะนี้ทางสวนภูริมีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เข้ามาเป็นสมาชิกจำนวน 80 โรงเรือน และได้นำเห็ดส่งออกขายตามห้างสรรพสินค้า หลายแห่งในตัวเมืองเชียงใหม่ และส่งขึ้นเครื่องนำส่งขายที่กรุงเทพฯ และต่อไปจะขยายส่งต่างประเทศให้ได้ประมาณ 1.5 ตันต่อเดือน

นายธีระ เยี่ยมไพศาล กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมาได้ศึกษาปัญหาของเกษตรกรส่วนใหญ่ ได้ข้อสรุปคือ 1.เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเงินลงทุนที่จะใช้ในการเพาะเห็ดยานางิ 2.ไม่มีความรู้เรื่องการตลาด จึงถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 3.เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถบริหารจัดการการเงินที่ได้รับ เนื่องจากไม่สามารถคำนวณต้นทุนและกำไร ในการวางแผนในอนาคต ทางสวนเห็ดภูริจึงได้ให้เกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับโครงการสวนสุวรรณา ซึ่งมี อาจารย์จิราวุฒิ อินทรานุกุล ผู้ปรับปรุงสายพันธุ์ของเห็ดยานางิ มัตซึตาเกะ เป็นประธานกลุ่ม ดำเนินการด้านทุนและการเซ็นสัญญา จัดทำระบบการเงินให้เกษตรกร ซึ่งในขณะนี้ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่และภาคเหนือมีสมาชิกกว่า 250 โรงเรือน แยกเป็นเขตอำเภอแม่แตง 96 โรงเรือน เขตอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 88 โรงเรือน เขตอำเภอป่าซางลำพูน 64 โรงเรือน ซึ่งจำนวนสมาชิกมีการตอบรับเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ซึ่งสวนเห็ดภูริ และโครงการสวนสุวรรณาเพื่อการเกษตร ได้ทำการตกลงกับกลุ่มเกษตรผู้ผลิต โดยจะดำเนินการเพาะเห็ดโคน ยานางิ มัตซึตาเกะ หรือเห็ดโคนญี่ปุ่น ส่งออกไปขายตามท้องตลาดและส่งออกไปต่างประเทศให้ได้เฉลี่ยเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 30 ตัน ซึ่งทางประเทศออสเตรเลียได้มีการตอบรับและทำสัญญารับชื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคารับประกัน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน ได้ทำการตอบรับแนวคิดของโครงการอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายระหว่างโครงการกับเกษตกร รวมถึงการตอบรับการลงทุนในอนาคต

สุดท้ายจะเห็ดได้ว่า สวนเห็ดภูริ และโครงการสุวรรณาเพื่อการเกษตร โดยคุณธีระ -คุณศิริธร เยี่ยมไพศาล และเกษตรกรผู้เพาะเห็ดยานางิ มัตซึตาเกะ หรือเห็ดโคนญี่ปุ่นเพื่อการส่งออกในพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่จะเป็นทางเลือกใหม่ให้เกษตรได้ประสบความสำเร็จในอาชีพการเกษตร รวมถึงสร้างงาน สร้างรายได้ โดยการจัดการจ้างชาวบ้านให้มีส่วนร่วมในการผลิตก้อนเชื้อเห็ด การบรรจุหีบห่อ การผลิตเห็ดเพื่อการส่งออกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรต่อไปในอนาคต สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณธีระ เยี่ยมไพศาล และทีมงานสวนเห็ดภูริ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่อยู่ เลขที่ 414 หมู่ 7 ต.อินทขิล อ.แม่แตงเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5349-2515 หรือ โทร.08-5865-5895 ทุกวัน

สมพงษ์ ธาตุอินจันทร์/เชียงใหม่
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง