ให้ใบประกอบวิชาชีพครู

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พุธที่ 29 พฤศจิกายน 2549 09:56:51 น.

นายจักรพรรดิ วะทา เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา จำนวนทั้งสิ้น 740,000 ราย โดยในจำนวนนี้คุรุสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง และส่งข้อมูลไปจัดทำรายละเอียด 711,124 ราย ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการคุรุสภา ได้อนุมัติให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพไปแล้ว 678,274 ราย อย่างไรก็ตาม จากจำนวนดังกล่าว ทางองค์การค้าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้จัดทำใบอนุญาต และส่งไปยังผู้ขอรับแล้ว จำนวน 498,687 ราย และกำลังดำเนินการอยู่ในส่วนที่เหลือ และคาดว่าจะจัดส่งให้ครบทั้งหมดภายในเดือน พ.ย.นี้ และจากจำนวน 498,687 ราย ที่องค์การค้า สกสค.ได้จัดส่งใบอนุญาตไปแล้วนั้น พบว่ายังมีบางส่วนที่ต้องส่งกลับมาเพื่อแก้ไข จำนวน 7,240 ราย ซึ่งข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขเกิดจากหลายกรณี ได้แก่ ติดรูปผิด เขียนคำนำหน้าชื่อผิด สะกดชื่อผิด ไม่มีรายชื่อผู้รับตามจ่าหน้าซอง ไม่มารับใบอนุญาตภายในเวลาที่กำหนด สรุปแล้วสาเหตุที่เกิดความผิดพลาด ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่ชัดเจนในการกรอกแบบฟอร์ม โดยเฉพาะตัวเลขตามบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งตนจะได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขความผิดพลาดในเรื่องนี้ และจะประกาศรายชื่อผู้ที่เอกสารผิดพลาดให้มาแก้ไขผ่านทาง www.ksp.or.th

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง