มน.สร้างชื่อผลิตเครื่องสำอาง กลิ่นดอกกล้วยไม้ช้างกระ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2549 11:16:28 น.

ศูนย์วิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกลิ่นดอกกล้วยไม้ช้างกระ น้ำหอม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรอบดวงตา และบำรุงผิวหน้า พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่ม

รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) เปิดเผยว่า สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยเอื้ออำนวยแก่การเจริญงอกงามของกล้วยไม้เป็นอย่างมาก ประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่มีกล้วยไม้อยู่ในป่าธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิด ทั้งประเภทที่พบอยู่บนต้นไม้ บนพื้นผิวของภูเขาและบนพื้นดิน  กล้วยไม้จึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของไทย เพราะเป็นไม้ส่งออกต่างประเทศทำรายได้เข้าประเทศปีละหลายร้อยล้านบาท มีการปลูกเลี้ยงอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผสมเกสร เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เลี้ยงลูกกล้วยไม้ เลี้ยงต้นกล้วยไม้จนกระทั่งให้ดอก ตัดดอกบรรจุหีบห่อและส่งออกเอง โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มของกล้วยไม้ในทางเศรษฐกิจในรูปแบบน้ำหอมและเครื่องสำอางก็เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจ และการนำกลิ่นของดอกกล้วยไม้ช้างกระมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและน้ำมันหอมระเหยยังไม่มีใครเคยทำ เนื่องจากมีวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยที่ยากพอสมควร อีกทั้งกล้วยไม้ไทยที่มีกลิ่นหอมมีจำนวนไม่มากนัก

รศ.ดร.เนติ วระนุช หัวหน้าศูนย์วิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำโครงการพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกลิ่นดอกกล้วยไม้ช้างกระ โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหอมและเครื่องสำอางเพื่อเป็นการเพิ่มค่าทางเศรษฐกิจ อันจะนำไปสู่การผลิตในเชิงการค้า เพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออก  โดยการพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกลิ่นดอกกล้วยไม้ช้างกระ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากกล้วยไม้ช้างกระต้นแบบ จำนวน 3 ชนิด คือ น้ำหอม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรอบดวงตา และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า

สำหรับวิธีการสกัดกลิ่นดอกกล้วยไม้ทำได้ค่อนข้างยาก จึงต้องศึกษากรรมวิธีในการสกัดตัวน้ำมันหอมระเหยซึ่งให้กลิ่นจากดอกกล้วยไม้ตระกูลอื่นให้ได้ก่อนที่จะสกัดจากดอกกล้วยไม้ช้างกระจริงๆ เพราะดอกกล้วยไม้ช้างกระออกดอกปีละ 1 ครั้ง คือ ช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์และมีจำนวนน้อย จึงต้องวิจัยแข่งกับเวลาว่าวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยวิธีใดเหมาะสมกับดอกกล้วยไม้ที่สุด จากนั้นนำมาผสมสารปรุงแต่งอื่นๆ เพื่อให้กลิ่นอยู่นานขึ้น พร้อมขจัดกลิ่นแอลกอฮอล์ซึ่งมีอยู่ในกระบวนการสกัด จนได้กลิ่นของน้ำหอมดอกกล้วยไม้ช้างกระที่ไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เหล่านั้น แล้วก็คงกลิ่นของความเป็นดอกกล้วยไม้อยู่ จากนั้นจึงพัฒนาตัวเนื้อของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยใช้สารบางตัวซึ่งมีคุณสมบัติในการบำรุงผิว โดยสีของผลิตภัณฑ์จะออกในโทนชมพู แดง เพื่อให้เข้ากับเอกลักษณ์ของดอกกล้วยไม้ตระกูลนี้ แล้วจึงนำกลิ่นของดอกกล้วยไม้มาแต่ง ผสมกับสารออกฤทธิ์ที่ช่วยในการบำรุงผิวและต่อต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูง จึงทำให้เอกลักษณ์ของการนำกลิ่นดอกกล้วยไม้ซึ่งมีคุณค่ามาใช้ในการพัฒนาในสิ่งบำรุงผิวพรรณมีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากกลิ่นดอกกล้วยไม้ช้างกระ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมกล้วยไม้ไทย เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกล้วยไม้ไทย และเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมขยายผลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงพาณิชย์ต่อไป หากผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์โทรศัพท์ 0-5526-1000-4 ต่อ 5238

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง