มรภ.พระนครรับ นศ.ภาคค่ำ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 23 กันยายน 2549 12:36:06 น.

รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี มรภ.พระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะเปิดรับนักศึกษาใหม่ เรียนนอกเวลาราชการ (ภาค กศ.พบ.) ประจำปีการศึกษา 2/2549 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ต.ค.49 ในวันและเวลาราชการ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ทำงานที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่โลกของวิชาการและเทคโนโลยี โดยนักศึกษาทุกคนจะได้รับความรู้ทางด้านวิชาการที่หลากหลายจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมลงมือปฏิบัติงานจริงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์กว่า 2,000 เครื่อง ห้องปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ดิจิตอล โรงงานฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมนอกหลักสูตร เช่น ภาษาต่างประเทศ ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพในสังคมระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โทร.0-2544-8000 ต่อ 1414-5

ADVERTISEMENT