ชาวราชบุรีพร้อมใจร่วมพิธีพุทธาภิเษก เหรียญพระสี่มุมเมืองและปฐมบรมกษัตริย์ ร.1

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2549 11:05:17 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ (29 มิ.ย.49) ที่ศาลาจัตุรมุขบนยอดเขาแก่นจันทน์ อ.เมืองราชบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือพระสี่มุมเมือง เหล่าข้าราชการซึ่งนำโดย นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดราชบุรี ตลอดจนพ่อค้า ประชาชนชาวราชบุรี ได้พร้อมใจกันเข้าประกอบพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และเหรียญพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีไทย โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะหนกลาง วัดชนะสงคราม ได้เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีเกจิอาจารย์ชื่อดัง 9 รูป ประกอบด้วย หลวงพ่อวรัญญู จากสำนักปฏิบัติธรรมบางซื่อ จ.ราชบุรี หลวงพ่อม่วงวัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หลวงพ่อละเอียด วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว จ.สมุทรสงคราม หลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม จ.ราชบุรี หลวงพ่อเจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม หลวงพ่อยวง วัดโพธิ์ศรี จ.ราชบุรี หลวงพ่อนะ วัดหลักหก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และหลวงพ่อบุญธรรม จ.ราชบุรี มาพร้อมใจกันนั่งพุทธาภิเษก

ซึ่งพิธีถือฤกษ์ตอนเย็นเวลา 17.19 น. เริ่มที่ผู้ว่าราชการ จังหวัดราชบุรี ประกอบพิธีบวงสรวง พระสงฆ์ซึ่งล้วนเป็นพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ใน จ.ราชบุรี 10 รูป สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร จากนั้นเจ้าคณะหนกลางวัดชนะสงคราม เป็นประธานจุดเทียนชัย ก่อนที่พระสงฆ์ 9 รูป จะนั่งพุทธาภิเษก และเวลา 19.19 น. พระครูสุนทรจริยวัตร จะเป็นประธานในการดับเทียนชัย โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.49 หลวงพ่อคูณ แห่งวัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกมาแล้วครั้งหนึ่ง

สำหรับความสำคัญของการจัดสร้างเหรียญพระสี่มุมเมืองและเหรียญ ร.1 ขึ้นนี้ นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางตรัสรู้ ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว สูง 69 นิ้ว หล่อด้วยทองเหลือง 2 ส่วน ทองแดง 1 ส่วน ทองขาว 1 ส่วน มีความสำคัญต่อชาว จ.ราชบุรีอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้กรมรักษาดินแดนสร้างขึ้นเพียง 4 องค์ เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2511 และได้พระราชทานเพื่อนำไปประดิษฐานไว้ประจำทิศทั้ง 4 ของประเทศไทย ได้แก่ ทิศตะวันตก ประดิษฐานไว้ที่เขาแก่นจันทน์ อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2511 ทิศเหนือที่ จ.ลำปาง ทิศตะวันออกที่ จ.สระบุรี และทิศใต้ที่ จ.พัทลุง

ส่วนเหรียญ ร.1 ที่จัดสร้างในคราวเดียวกันนี้ก็เพราะชาว จ.ราชบุรี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยเฉพาะพระองค์ทรงมีความเกี่ยวข้องกับองค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2301-2310 สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ขณะที่ทรงดำรงพระยศเป็นขุนหลวงคอกมะเดื่อในตำแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี หรือตำแหน่งอัยการจังหวัดในปัจจุบัน แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานที่เด่นชัดเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญไว้ ต่อมาในปี พ.ศ.2319 ในสมัยกรุงธนบุรี ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นแม่ทัพเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาสุรสีห์รบกับพม่าจนได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดที่สมรภูมิบ้านนางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อทรงขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ.2328 ทรงรบชนะพม่าเมื่อครั้งสงคราม 9 ทัพ ที่สมรภูมิทุ่งเขางู อ.เมืองราชบุรี พร้อมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้ชาวไทยพวนจากเมืองเชียงแสน มาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินใน เมืองราชบุรี จนกลายเป็นกลุ่มชนที่สำคัญเชื้อชาติหนึ่งของ จ.ราชบุรี

นอกจากนี้ พระองค์ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาติไทยอย่างยิ่งตลอดรัชสมัย ไม่เพียงแต่พระองค์จะทรงทะนุบำรุงพระบวรพระพุทธศาสนา ทรงสร้างวัดชนะสงคราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ และวัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหาร ยังทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ยั่งยืนมาถึงทุกวันนี้ด้วย

นายวงศ์ศักดิ์ กล่าวต่อว่า สิ่งที่สำคัญในการจัดสร้างเหรียญนี้ขึ้นก็เพื่อร่วมฉลองในวโรกาสสำคัญที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งทางจังหวัดจะนำรายได้จากการให้เช่าบูชาจำนวน 2 ล้านบาท ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อสมทบเข้ากองทุน 60 ปี ครองราชย์ ส่วนที่เหลือจะรวบรวมไปจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา จ.ราชบุรี โดยเฉพาะสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งที่ผ่านมา จ.ราชบุรี ได้จัดโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์โดยขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธามาเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ส่งเสียเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสได้เรียน ซึ่งถือว่ากองทุนที่ได้จากการจำหน่ายเหรียญครั้งนี้ทางจังหวัดจะเป็นผู้ส่งเรียนเอง เป็นการต่อเนื่องจากโครงการดังกล่าว

สำหรับเหรียญที่จัดทำครั้งนี้ นายปรีชา สุคนธมาน ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดำเนินการจัดสร้างเหรียญในครั้งนี้ กล่าวว่า เหรียญที่จัดสร้างขึ้นด้านหน้าจะเป็นพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ส่วนด้านหลังเป็นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยสร้างเป็นเหรียญทองคำหนัก 15 กรัม เราสร้างตามจำนวนที่สั่งจองในราคาเหรียญละ 20,000 บาท มีผู้สั่งจองจนถึงวันพุทธาภิเษกแล้ว จำนวน 15 เหรียญ นอกจากนี้ ยังมีเหรียญเงินแท้ สร้างจำนวน 2549 เหรียญ ราคา 999 บาท เหรียญสามกษัตริย์ สร้างจำนวน 2549 เหรียญ ราคา 399 บาท เหรียญทองแดง สร้างจำนวน 100,000 เหรียญ ราคา 59 บาท ซึ่งทุกเหรียญจะมีตัวเลขมงคลคือ 1 หมายถึง รุ่นที่ 1 เลข 9 หมายถึงรัชกาลที่ 9 เลข 960 หมายถึงวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 60 ผู้ที่สนใจจะสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ยังสามารถติดต่อขอเช่าบูชาได้ โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นายครรชิต สลับแสง เลขานุการผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี โทร.0-1661-5841 น.ส.ขนิษฐา รัตนานนท์ สำนักงาน จังหวัดราชบุรี โทร.0-3233-7890 และที่ตน นายปรีชา สุคนธมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทร.0-9895-6462

อุดมศักดิ์ สีตชลาภรณ์/ราชบุรี
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง