ทุ่ม 10,000 ล้านบาทให้ครูศรีสะเกษกู้ยืม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2549 09:24:13 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษทุ่ม 10,000 ล้านบาท ให้ครูศรีสะเกษกู้ยืมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและนำเอาไปใช้หนี้นอกระบบซึ่งดอกเบี้ยแพงสุดโหด หวังให้ครูศรีสะเกษมีเงินเดือนเหลือไว้ใช้จ่ายอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของในหลวง เตรียมจัดทำบัตรเอทีเอ็มเพื่อให้ครูสามารถเบิกจ่ายเงินจากสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ศรีสะเกษ/ นายพัฒนศักดิ์ พรหมมา ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้มีการพัฒนาปรับปรุงในทุกด้านเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยมีการแบ่งสายงานออกเป็น 9 ฝ่าย เพื่อให้สามารถบริการสมาชิกได้รวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งในด้านการบริหารจัดการนั้นขณะนี้ตนได้กู้เงินมาจากสถาบันการเงินต่างๆ รวมแล้วประมาณ 10,000 ล้านบาท มาเพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์ได้กู้เงินไปใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของครูศรีสะเกษ และเพื่อนำไปใช้ในการชำระหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยสูงมาก ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นการช่วยเหลือสมาชิกให้มีเงินเดือนเหลือใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงอีกด้วย

นายพัฒนศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของการระดมทุนหุ้น 8 เปอร์เซ็นต์ หัก ณ ที่จ่ายนั้น ขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด มีทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้น 3,300 ล้านบาท และมีเงินทุนสำรองอีก 402 ล้านบาท โดยยังมีเงินที่ให้กู้อยู่กับสมาชิกในขณะนี้จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 10,000 ล้านบาท  ซึ่งโครงสร้างในการบริหารงานในขณะนี้ค่อนข้างจะเข้มแข็งมากทีเดียว และนับตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. เป็นต้นมา ตนได้ย้ายที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ออกไปอยู่ที่สถานที่ใหม่บริเวณหลัก กม.ที่ 3 ถนนสายศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ มีเนื้อที่ 14 ไร่ สามารถให้บริการสมาชิกได้มากถึง 14,000 คน ได้อย่างสะดวก เนื่องจากว่าสถานที่กว้างขวางมาก อีกทั้งได้มีการจัดทำห้องประชุมขนาดใหญ่ได้มาตรฐานสำหรับให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ในการจัดประชุมสัมมนา รวมทั้งการจัดงานต่างๆ โดยคิดค่าบริการในราคามิตรภาพ

ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ยังกล่าวด้วยว่า สำหรับปัญหาของการดำเนินงานในขณะนี้ก็มีเกี่ยวกับลูกหนี้พิเศษและลูกหนี้การย้ายต่างจังหวัด โดยอยู่ในระหว่างการติดตามเก็บหนี้เงินกู้ระหว่างต้นทางกับปลายทาง ซึ่งได้มีข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขณะนี้ปัญหาหนี้สูญมีไม่ถึง 0.1 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด มีความเข้มแข็งในการหักเงิน ณ ที่จ่าย โดยทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต ของจังหวัดศรีสะเกษได้ให้ความร่วมมือในการหักเงินกู้ชำระหนี้ของสมาชิกได้เป็นอย่างดีทีเดียว และขณะนี้ตนกำลังเร่งดำเนินการจัดทำบัตรเอทีเอ็มสำหรับการเบิกจ่ายเงิน โดยขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการทดลองใช้ ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์สามารถเบิกจ่ายเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง