หลวงพ่อแดง วัดอินทาราม พระผู้มีแต่ให้”

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552 10:21:41 น.
หลวงพ่อแดง วัดอินทาราม พระผู้มีแต่ให้”

หลวงพ่อแดง นันทิโย หรือพระครูพิศิษฎ์ ประชานาถ เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2493 ณ บ้านเลขที่ 35 หมู่ 6 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นบุตรของ

นายย้ง นางฝอย สร้อยระย้า เรียนจบประถม 7 ก็ออกมาช่วยพ่อแม่ทำสวนมะพร้าว ส้มโอ และลิ้นจี่ ตระกูลของหลวงพ่อแดง จะยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เบียด

เบียนใคร ปรากฏจากตระกูลธรรมดา บั้นปลายเป็นตระกูลที่มั่งคั่งด้วยหลักธรรม หิว จึงกิน อยาก อย่ากิน ยึดอุดมการณ์ ขยันรักษากัลยาณมิตรชีวิตสมถะตลอดมา

เมื่อหลวงพ่อแดงอายุได้ 21 ปี ได้เข้ารับราชการทหารเรือ 2 ปี ปลดจากการเป็นทหารแล้ว ได้เข้าอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดอินทาราม พรรษาแรกสอบนักธรรมตรีได้

พรรษาสองสอบนักธรรมโทได้ และพรรษาสามสอบได้นักธรรมเอก จากนั้นก็ออกธุดงค์ไปตามภูเขาลำเนาไพร ยืดป่าดงดิบ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่ตั้ง หลวงพ่อแดงยึดการ

ปฏิบัติจริง รู้จริง จึงจะสอน และการเข้าป่าเพื่อธุดงค์เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างสูง จิตได้รับการพัฒนา ธรรมะคือธรรมชาติ ที่ใดขาดธรรมะก็ขาดธรรมชาติ จะวุ่นวาย หลวง

พ่อแดงออกธุดงค์อยู่หลายปี จนหลวงพ่อลำไย วัดทุ่งลาดหญ้า เคยกล่าวว่า หลวงพ่อแดงออกธุดงค์จนตัวดำ

และกลับจากออกธุดงค์ได้ไม่นาน ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดอินทาราม ในครั้งนั้น วัดอินทาราม มีแต่ปัญหาต่างๆ วัดก็ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น กุฏิสงฆ์จะ

พังลงน้ำเพราะไม่มีเขื่อนกั้นกันตลิ่งพัง อุโบสถหลังเดิมก็ชำรุดเสียหาย ศาลาการเปรียญก็ทรุดโทรม จนไม่สามารถประกอบพิธีที่สำคัญต่างๆ ได้ เตาเผาศพ หรือเตาอบ ก็ยัง

ไม่ได้มาตรฐาน หลวงพ่อแดงกับชาวบ้านได้ช่วยกันพัฒนา โดยใช้เวลาเกือบ 20 ปี จึงเป็นวัดที่ได้รับการพัฒนาให้เจริญจนถึงทุกวันนี้

ทางด้านวิชาอาคม หลวงพ่อแดง ก็เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใคร ในลุ่มน้ำแม่กลองในเวลานี้ เนื่องจากหลวงพ่อแดง ได้เรียนวิชาคาถาอาคม จากหลวงปู่หยอด วัดแก้ว

เจริญ  พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของลุ่มน้ำแม่กลอง เจ้าตำรับไหม 5 สี ที่ถักเป็นสร้อยห้อยคอและใส่ข้อมือ ที่นิยมกันอยู่ยุคหนึ่ง ก่อนที่องค์จาตุคามรามเทพ จะดัง จนเครื่อง

รางของขลัง อย่างอื่นถูกลืมหมด จนถึงปัจจุบัน พอหลวงปู่หยอดมรณภาพละสังขาร อาจารย์แดง กลายเป็นลูกศิษย์รุ่นสุดท้าย ได้วิชาดีๆ จากหลวงปู่หยอดไว้เยอะ หลวงพ่อ

แดงออกเครื่องราง ของขลัง พร้อมด้วยโครงการต่างๆ จนสามารถสร้างอุโบสถหินอ่อนราคากว่า 20 ล้านบาทได้ และทำการปิดทองฝังลูกนิมิตไปแล้ว เมื่อไม่นานมานี้

เมื่อเสร็จภารกิจ จากการจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตของวัดอินทาราม แล้วหลวงพ่อแดง ก็อุทิศเวลาและปัจจัยให้กับ การสร้างวัดทุ่งเศรษฐี ซึ่งเป็นวัดร้างมากว่า 50 ปี โดย

ให้ หลวงพี่ทุย หรือ พระครูสังฆรักษ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐีในปัจจุบัน ซึ่งสมัยนั้นเป็นพระเลขาของหลวงพ่อแดง ไปเป็นเจ้าอาวาสดูแลและพัฒนาวัดทุ่งเศรษฐี ส่วนตัวหลวง

พ่อแดง เป็นพี่เลี้ยงให้ จนปัจจุบันวัดทุ่งเศรษฐี เจริญรุ่งเรืองตามลำดับ

หลวงพ่อแดงไม่ได้หยุด เพียงแค่นั้น เมื่อมีปัจจัยก็จัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยมีส่วนราชการและเอกชน ให้การช่วยเหลือบ้าง ในเรื่องของงบประมาณ  และ

สร้างห้องสมุดประชาชน ซึ่งตั้งใจไว้ว่า หากสร้างแล้วเสร็จจะทูลถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในขณะนี้ ให้ กศน. สมุทรสงคราม คอยดูแลและ

ดำเนินการสร้างอยู่

นอกจากนี้ หลวงพ่อแดงยังส่งเสริมให้ชาวบ้านจัดตลาดน้ำบริเวณหน้าวัด ชื่อตลาดน้ำเศรษฐกิจพอเพียงวัดอินทาราม พร้อมกันนี้ได้สร้างศาลากลางน้ำในบริเวณเดียวกัน เพื่อ

จัดเป็นเวทีแสดงลิเกกลางน้ำ ซึ่งเป็นศิลปะแลวัฒนธรรมดั่งเดิม ว่า เมื่อเกิดน้ำท่วม หรือหน้าน้ำเหนือบ่าท่วมเลือกสวนไร่นา ลิเกไม่มีที่เล่นจึงปลูกโรงกลางน้ำเล่นลิเก ชาว

บ้านก็พายเรือหรือลอยคอมาดูกันจึงเรียกกันว่า ดูลิเกกลางน้ำ และในบริเวณเดียวกัน หลวงพ่อแดงยัง สร้างวังปลาหน้าวัด เพื่อให้สาธุชนคนใจบุญได้เลี้ยงปลาได้อีกด้วย

และทุกปี ในช่วงเทศกาลลิ้นจี่ติดดอกออกผล หลวงพ่อแดง ยังจัดตลาดนัด ทั้งตลาดบก ตลาดน้ำ ให้เกษตรกรชาวสวน ซื้อขายลิ้นจี่และส้มโอ รวมทั้งผลไม้อื่นๆ เป็นการส่ง

เสริมเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งบางครั้ง ทางราชการก็ให้การสนับสนุน บางครั้งก็ทำทองไม่รู้ร้อนหรือธุระไม่ใช่

ล่าสุดหลวงพ่อแดงได้รับบริจาคที่ดินจำนวน 10 ไร่ จากนางพิมพร สุขภูติ เศรษฐีนีเมืองแม่กลอง ซึ่งปัจจุบันล่วงลับไปแล้ว และที่ดินที่ได้รับบริจาคดังกล่าว เป็นพื้นที่ป่าชาย

เลนในตำบลคลองโคน อยู่ห่างจากถนนพระราม 2 ไปประมาณ 4-5 กิโลเมตร หลวงพ่อแดงก็เข้าไปพัฒนาที่รกร้างแห่งนั้นสร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรม ชื่อว่า “สำนักปฎิบัติธร

รมแม่พิมพร” ในเครือข่าย วัดอินทารามโดยมอบให้พระมหารำไพ วัดมหาธาตุ กทม. เป็นผู้ดูแลสำนักสงฆ์ดังกล่าว

ดังที่กล่าวมาข้างต้นหลวงพ่อแดง เป็นพระที่มีแต่ให้ เป็นพระที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา ใครขาดเหลือเผื่อแผ่  หลวงพ่อแดงมี หลวงพ่อแดงให้หมด จนบางครั้งท่าน ยอมรับว่า

แทบไม่มีเงินติดย่าม เป็นของตนเอง มีแต่เงินที่ญาติโยมบริจาคทำบุญเข้าวัด เข้าสำนักปฏิบัติธรรม เงินส่วนตัวหลวงพ่อแดงบริจาคให้ผู้ยากไร้หมด

ปัจจุบันวัดอินทาราม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสงครามอีกแห่งหนึ่ง ที่เที่ยวแล้ว ได้รับความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม และแถมด้วยรายการบันเทิง คือชม

ลิเกกลางน้ำ ถนนแทบทุกสายในจังหวัดสมุทรสงครามมีป้ายบอกทางไปวัดอินทาราม เมื่อไปถึงวัดแล้ว อย่าลืมไหว้หลวงพ่อโต ในอุโบสถหลังเก่า และรอดใต้ถุนโบสถ์หลัง

ใหม่ แล้วคุณจะได้อะไรดีๆ กลับไปแน่นอน นอกจากนี้ ใครมีลูกหลานติดยาเสพติด ทุกประเภทนำมาให้หลวงพ่อแดงเข้าค่ายบำบัด  หายเป็นปกติหลายรายแล้ว บางรายหาย

แล้ว ขอบวชไม่สึกเลยก็มี เพราะหลวงพ่อแดงใจดี
* สราวุฒิ ศรีธนานันท์/สมุทรสงคราม
ADVERTISEMENT