วชช.สตูล เจาะยุทธศาสตร์จังหวัดพัฒนาหลักสูตรตามต้องการท้องถิ่น

ข่าวท่องเที่ยว หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 10:29:50 น.

สตูล/ นายนำชัย กฤษณาสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล กล่าวว่า การกำหนดนโยบายการเรียนการสอนของ วชช.สตูลจะมุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยหลักสูตรจะมุ่งเน้นใน 3 หลักสูตร ได้แก่ การท่องเที่ยว เกษตรอินทรีย์ และหลักสูตรศาสนาอิสลามขั้นสูง ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น เน้นให้ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาประกอบเป็นอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวโดยขณะนี้หลักสูตรที่ได้รับความนิยมจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาทิหลักสูตรมัคคุเทศก์ชายฝั่ง หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่ง วชช.สตูลจะเปิดหลักสูตรให้เหมาะกับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆและจะรับสมัครเพียง 20-30 คนต่อรุ่นเท่านั้นเพื่อจะให้ประชาชนที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้อย่างทั่วถึง

สาเหตุที่หลักสูตรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้รับความนิยมนั้น เชื่อว่าเป็นเพราะจังหวัดสตูลมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นธรรมชาติมาก ทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น แต่ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากเดิมอาชีพหลักของประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งการเรียนการสอนนั้น วชช.สตูลจะมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นไปในแบบยั่งยืน

"การที่ วชช.สตูลได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี เป็นเพราะวชช.สตูลมีการทำงานในเชิงรุก ก่อนที่จะทำหลักสูตรใด จะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจวิจัย หาข้อมูล เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ไม่สูงมากนัก จึงเป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่"ผอ.วชช.สตูล กล่าวในที่สุด

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวท่องเที่ยวล่าสุด »