ชวนน้องส่งภาพวาดระบายสี 'สวนสัตว์ในจินตนาการของฉัน'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2553 10:35:35 น.

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและสีเฟเบอร์-คาสเทลล์ จากเยอรมนี ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "สวนสัตว์ในจินตนาการของฉัน" ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

นายชูเกียรติ โตกมลธรรม ผู้จัดการแผนกอุปโภคบริโภค บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและสีเฟเบอร์-คาสเทลล์ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเสมอมา โดยจะเห็นได้จากการได้รับการรับรองจากสถาบัน FSC (Forest Stewardship Council) ว่าใช้ไม้ที่เป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดในการผลิตดินสอ จากการปลูกป่าแบบยั่งยืน กล่าวคือ มีการปลูกป่าทดแทนหลังจากการตัดไม้เพื่อนำไปใช้ในการผลิต จากปรัชญาดังกล่าว จึงได้เกิดแนวคิดในการจัดทำโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "สวนสัตว์ในจินตนาการของฉัน" ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท โดยโครงการดังกล่าวต้องการส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงสร้างเสริมจิตสำนึกให้เยาวชนใส่ใจในการรักษาและดูแลสัตว์ต่างๆ โดยการนำเสนอมุมมองต่างๆ ผ่านทางการวาดภาพระบายสี

นายโสภณ ดำนุ้ย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ในการจัดโครงการประกวดฯ ในครั้งนี้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่นอกจากจะมุ่งส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์สัตว์ และวิจัยด้านสัตว์ป่าแล้ว ยังมีการส่งเสริมให้เยาวชนจากสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าแบบใกล้เคียงธรรมชาติจากสถานที่จริง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาจิตใจเยาวชนของชาติให้เกิดความผูกพันและเมตตาสัตว์ ดังนั้นการจัดทำโครงการประกวดวาดภาพในครั้งนี้ ทางองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน

ครูสังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร หนึ่งในคณะกรรมการ ผู้ตัดสินโครงการประกวดวาดภาพในครั้งนี้ กล่าวว่า หลักเกณฑ์ในการตัดสินอันดับแรกจะต้องดูที่จินตนาการที่น้องๆ ใช้ความคิดฝันและความสร้างสรรค์ในการวาดภาพ ซึ่งความสวยงามของภาพเป็นเรื่องที่รองลงมา นอกจากนี้ยังจะต้องดูความสามารถในการใช้สีในการแต่งแต้มภาพที่วาด เพื่อให้ภาพดูมีชีวิตชีวาและความสดใส และในลำดับสุดท้ายจะต้องดูถึงการแสดงออกของเด็กในแต่ละวัยด้วย

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "สวนสัตว์ในจินตนาการของฉัน" มีการแข่งขัน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ป.4-ป.6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.3 มีกำหนดระยะเวลาการรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 โดยจะมีการตัดสินการประกวดในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม 2553 และจะมีการประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม 2553 โดยตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 3 เดือนนี้ ทางผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและสีเฟเบอร์-คาสเทลล์ จะได้จัดให้มีกิจกรรมการสอนวาดภาพระบายสีให้แก่เยาวชนตามโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพื่อเพิ่มทักษะ ในการวาดภาพให้แก่เยาวชนมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทางโรงเรียนและเยาวชนได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการประกวดวาดภาพระบายสีในครั้งนี้ด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2790-8107 และ 0-2790-8130

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »