มูลนิธิปิดทองหลังพระ-สมาคมอบจ.ฯ-ม.ทักษิณร่วมกันจัดงาน'ทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์'ครั้งที่6

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553 00:00:04 น.

โครงการพระราชดำริรวมพลังนำองค์ความรู้และผลงานจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2553 เพื่อเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า การจัดงานนิทรรศการปิดทองหลังพระในครั้งนี้ ทางมูลนิธิได้ร่วมกับนายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่จะมีการรวบรวมหน่วยงานโครงการในพระราชดำริต่างๆ ทั้ง 13 หน่วยงาน ร่วมกันนำผลงานและ

องค์ความรู้ไปแสดงให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดภาคใต้ได้ดู เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ผู้อำนวยการสถาบันยังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเสวนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จะมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการหลัก ซึ่งได้จัดนำผู้รู้และปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดำริจากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศ ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับปราชญ์ชุมชนในภาคใต้ โดยได้จัดแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน เกษตรและต้นแบบการบริหารโครงการแบบบูรณาการ

ด้านนายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "งานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 6" คราวนี้จะพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะนอกจากจะมีแต่เรื่องการเกษตร การแสดงพื้นบ้าน การออกร้านขายของแล้ว ครั้งนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการปิดทองหลังพระ ซึ่งจะเป็นการน้อมนำเอาแนวคิด โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาจัดแสดงให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นต้นแบบในการนำไปปฎิบัติใช้จริงในชุมชนท้องถิ่น

นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันมโนราห์ระดับภาคใต้ ขิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีของดีโอท็อปจากทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละคืนคาดว่าจะมีผู้เข้ามาชมไม่ต่ำกว่าสามหมื่นคน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »