เผยผู้ผ่านเกณฑ์เออรี่ สพฐ.แจงเหลือโควตา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553 00:00:46 น.

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือเออร์ลี่รีไทม์ ปีงบประมาณ 2554 (เริ่ม 1 ต.ค. 2553) ว่า ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้กำหนดโควตาจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเออร์ลี่รีไทม์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไว้จำนวน 12,867 รายนั้น ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเออร์ลี่รีไทม์ จำนวน 13,758 ราย แต่เมื่อ สพฐ.ได้สำรวจและตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการจำนวน 12,117 ราย โดยในจำนวนนี้ สพฐ.จะจ่ายเงินประจำตำแหน่งชดเชย 1 เท่าตามลำดับ คือ 5,600, 9,900 และ 10,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ยังมีโควตาเหลือเพียงพอสำหรับผู้ที่สนใจร่วมโครงการอีก จำนวน 750 คน ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณสำหรับกลุ่มดังกล่าว 112 ล้านบาท แต่เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในโครงการเออร์ลี่รีไทม์นั้น เป็นงบบริหารบุคลากรของ สพฐ.ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอที่จะจ่าย ดังนั้น สพฐ.จำเป็นต้องเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาให้นำงบประมาณเหลือจ่ายของ สพฐ.มาดำเนินการ หรือขอให้นำงบประมาณที่เตรียมไว้สำหรับจ้างครูทดแทนผู้เข้าร่วมโครงการเออร์ลี่รีไทม์ 5 เดือน ที่ สพฐ.เตรียมไว้ จำนวน 571 ล้านบาท

"ผมหวังว่า สพฐ.จะไม่ต้องนำเงินที่เตรียมไว้สำหรับจ้างผู้บริหาร ครู มาทดแทนอัตราที่ขอเออร์ลี่ ในระยะเวลา 5 เดือน เพราะแม้จะจ้างระยะเวลาสั้นแต่การเข้ามาทำงานจะทยอยเข้าไม่ได้มาพร้อมกันในทีเดียว ซึ่ง สพฐ.จำเป็นต้องมีงบประมาณส่วนนี้ไว้สำรองใช้" นายชินภัทร กล่าว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »