อัตราค่าบริการโทรศัพท์

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 20:10:00 น.
ทำเนียบรัฐบาล--29 ก.พ.--รอยเตอร์

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอัตราค่าบริการโทรศัพท์ ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ รวม 4 ข้อ ดังนี้

1. หลักเกณฑ์การคิดค่าใช้โทรศัพท์ทางไกลกรณีมีเศษเป็นวินาที มีหลักเกณฑ์การคิด คือ
1.1 กรณีมีระยะเวลาในการสนทนาไม่ถึง 1 นาที คิดเป็น 1 นาทีเต็ม

1.2 กรณีมีระยะเวลาในการสนทนามากกว่า 1 นาที ในส่วนของเศษนาทีสุดท้าย สามารถแบ่งการพิจารณาได้เป็น 2 แนวทาง ดังนี้

1) แนวทางที่ 1  - เศษ 1 - 30 วินาที ให้ปัดลง (ไม่คิดเงิน)
- เศษ 31 - 60 วินาที ให้ปัดขึ้น (คิดเป็น 1 นาที)
2) แนวทางที่ 2 คิดทุก ๆ 6 วินาที (เศษ 1 - 5 วินาที คิดเป็น 6 วินาที)

การคิดค่าใช้โทรศัพท์พื้นฐานทางไกลในระยะแรกจะนำการคิดเศษของนาทีตามแนวทางที่ 1 มาใช้ก่อน ส่วนแนวทางที่ 2 จะนำมาใช้ในระยะต่อไปเมื่อมีการปรับปรุงระบบบิลเรียบร้อยแล้ว

2. การลดค่าเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 Mhz จาก 450 บาท/เลขหมาย/ เดือน เป็น 300 บาท/เลขหมาย/เดือน เมื่อมีการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบใหม่

3. การเพิ่มรูปแบบการคิดค่าบริการที่ผู้เช่าสามารถเลือกได้ จำนวน 3 รูปแบบ คือ
3.1 รูปแบบที่ 1 (อัตราที่ใช้ในปัจจุบัน)
1) ค่าเช่า อัตรา 100 บาท/เลขหมาย/เดือน
2) ค่าใช้ท้องถิ่น อัตรา 3 บาท/ครั้ง
3) ค่าใช้ทางไกล อัตรา 3, 6, 9, 12, 15, 18 บาท/นาที (3 ภาคเวลา)
3.2 รูปแบบที่ 2
1) ค่าเช่า อัตรา 120 บาท/เลขหมาย/เดือน
2) ค่าใช้ท้องถิ่น อัตรา 3 บาท/ครั้ง
3) ค่าใช้ทางไกล อัตรา 3, 6, 9, 12, 12, 12 บาท/นาที (3 ภาคเวลา)
3.3 รูปแบบที่ 3
1) ค่าเช่า อัตรา 90 บาท/เลขหมาย/เดือน
2) ค่าใช้ท้องถิ่น อัตรา 1 บาท/1 นาที
3) ค่าใช้ทางไกล อัตรา 3, 6, 9, 12, 12, 12 บาท/นาที (3 ภาคเวลา)

4. อัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ ค่าใช้โทรศัพท์ทางไกล ลดจากอัตรา 3, 6, 8, 12, 15, 20 บาท/นาที  เป็น 3, 6, 9, 12, 12, 12 บาท/นาที โดยยังคงมีอัตรา 3 ภาคเวลา

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรียังให้รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณา ที่ว่า ปัจจุบันมีข้อร้องเรียนมากกว่าการใช้โทรศัพท์ทางไกล เมื่อผู้ใช้บริการโทรติดและมีผู้รับสายแล้ว แต่ไม่สามารถสนทนาได้ ผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าใช้บริการ คิดเป็น 1 นาที ด้วย รวมทั้งการใช้บริการโทรศัพท์ระบบ PCT ซึ่งเมื่อต้องปฏิบัติตามระบบอัติโนมัติเพื่อเข้าสู่ระบบ PCT จะต้องเสียค่าใช้บริการ รวม 2 ครั้ง ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ จึงขอให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยรับไปตรวจสอบและแก้ไขด้วย

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ชุดนายชวน  หลีกภัย)--วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง