ข่าวอินโฟเควสท์
16:54 จีนอนุมัติบริษัทเอกชนเสนอขายหุ้น IPO เพิ่ม 2 แห่ง   คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) ได้ประกาศอนุมัติให้บริษัทเอกชน 2 แห…
15:34 สธ.เผย ครม.มีมติรับร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนกเป็นอุดมศึกษาในสังกัด สธ. แห่งแรก   พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า คณะ…
14:37 ฟิลิปปินส์เตรียมส่งนาวิกโยธินเข้าร่วมซ้อมรบทางทะเลในปฏิบัติการ RIMPAC   ฟิลิปปินส์ได้ส่งเรือสองลำพร้อมนาวิกโยธิน 700 นายเข้าร่วมซ้อมรบทางทะเล R…

กฏระเบียบการนำเข้ารถยนต์เพื่อการพาณิชย์ใช้แล้วของประเทศเวียดนาม

ข่าวเศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก -- จันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2553 11:08:10 น.

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ ได้จัดทำข้อมูลกฏระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้ารถยนต์กระบะ (pickups)  ใช้แล้วของประเทศเวียดนาม และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ จึงขอเผยแพร่ให้ทราบ ดังนี้

1. กฏระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้ารถยนต์กระบะใช้แล้วของเวียดนาม

ตาม Circular No. 04 / 2006  ลงวันที่  6  เมษายน 2006   กำหนดกฏระเบียบว่าด้วยการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วทุกประเภท  รวมทั้งรถยนต์กระบะ  ดังนี้

(1) รถยนต์ใช้แล้วชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่รถโดยสาร (passenger cars) รถบรรทุกสินค้า ( cargo trucks) รถยนต์กระบะ ( pickups) รถใช้งานพิเศษ(special-use cars) สามารถนำเข้าเวียดนามได้ถ้ารถยนต์ดังกล่าวนั้นมีอายุนับตั้งแต่ ปีผลิตถึงปีนำเข้าไม่เกิน 5  ปี (เช่น ปี 2553  รถที่อนุญาตให้นำเข้าได้ต้องผลิตตั้งแต่ปี 2548  เป็นต้นมา ) กฏระเบียบอื่น ๆ ต้องเป็นไปตามแนวทางของการบริหารจัดการเฉพาะของแต่ละกระทรวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเข้ารถโดยสารต่ำกว่า  16  ที่นั่งต้องเป็นไปตาม Joint Circular No.03 / 2006 /TTLT — BGTVT-BTV-BCA  ซึ่งประกาศเมื่อวันที่  31  มีนาคม 2006 โดยกระทรวงการค้า กระทรวงขนส่ง กระทรวงการคลังและกระทรวงรักษาความปลอดภัยสาธารณะของเวียดนาม

(2)  ห้ามนำเข้ายานพาหนะพวงมาลัยขวา(right-hand drive) รวมทั้งแบบแยกเป็นชิ้นส่วนและแบบดัดแปลงพวงมาลัย (converted hand-drive) ก่อนการนำเข้าเวียดนาม ยกเว้นยานพาหนะพวงมาลัยขวาเพื่อใช้งานพิเศษและใช้งานภายในพื้นที่ที่จำกัด  เช่น รถเครน(crane trucks) รถขุดคูน้ำ(ditch excavators) รถกวาดถนน(road sweepers) รถสเปรย์น้ำ(water sprayers) รถบรรทุกขยะ(garbage and daily-life waste trucks) รถใช้ในการก่อสร้างถนน(road construction machines) รถโดยสารใช้ในสนามบิน(passenger buses used in airports) รถยกที่ใช้ในคลังสินค้าและท่าเรือ(forklift trucks) ยานยนต์ปั๊มคอนกรีต(concrete-pumping vehicles)  และยานพาหนะใช้ในสนามกอล์ฟและสวนสาธารณะเท่านั้น

(3)  ห้ามนำเข้ารถยนต์ทุกชนิดที่ได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างจากที่มีการออกแบบเดิมและได้มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขตัวถัง ( frame number ) หรือหมายเลขเครื่องยนต์ ( engine number) โดยการตัด (chiseling) หรือดัดแปลง ( modified )  ไม่ว่าจะในกรณีใดๆและรูปแบบใดๆ

(4)  ห้ามถอดส่วนประกอบรถออกขณะที่ทำการขนส่งและนำเข้า

2.  ภาษีนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว

การนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วของเวียดนามต้องเสียภาษี  3  ประเภท ต่อไปนี้

1)  ภาษีนำเข้าที่ระบุใน Decision No.23/2008/QD-BTC

2)  ภาษีการบริโภคพิเศษ(Special Consumption Tax) ตามกฏหมายภาษีการบริโภคพิเศษเลขที่ 27 /2008 / QH12  วันที่  14   พฤศจิกายน  2008   รถยนต์ที่มีความจุของกระบอกสูบ 2000cc และต่ำกว่าเสียภาษี 45% รถยนต์ที่มีความจุของกระบอกสูบมากกว่า 2000cc ถึง 3000cc เสียภาษี 50% รถยนต์ที่มีความจุของกระบอกสูบมากกว่า 3000cc  เสียภาษี 60% ภาษีการบริโภคพิเศษ = 45%--50%--60% (ราคารถ+ภาษีนำเข้า) ทั้งนี้ ภาษีการบริโภคพิเศษของรถยนต์กระบะประมาณ 15%

3)  VAT = 10% (ราคารถ+ภาษีนำเข้า+ภาษีการบริโภคพิเศษ)

ภาษีทั้งหมดที่ต้องจ่าย = ภาษีนำเข้า+ภาษีการบริโภคพิเศษ+ VAT

3. ข้อมูลตลาดรถยนต์กระบะใช้แล้วในประเทศเวียดนาม

ในประเทศเวียดนาม  ตั้งแต่ปี 2544  รถยนต์ใช้แล้วมีสัดส่วน 80-90%  ของจำนวนรถยนต์ที่นำเข้าทั้งหมด รถกระบะที่ประกอบในประเทศเวียดนามได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและสามารถเข้ามาแทนที่ตำแหน่งของรถกระบะใช้แล้วที่นำเข้าในตลาด  เดิมคนเวียดนามนิยมใช้รถมอเตอร์ไซด์สามล้อเพื่อส่งของเพราะสะดวก   ราคาถูกและสามารถเข้าไปในซอยเล็กๆ ได้    แต่ในปี 2550 รัฐบาลได้ออกกฏหมายฉบับใหม่ห้ามมิให้ใช้รถประเภทนี้  คนเวียดนามจึงเปลี่ยนมาใช้รถกระบะแทน ซึ่งจากสถิติก่อนปี 2552  ผู้บริโภคนิยมใช้รถกระบะที่ประกอบในประเทศเวียดนามเพราะราคาใกล้เคียงกับราคารถกระบะใช้แล้วนำเข้า ยี่ห้อที่ได้รับความนิยมเช่น  Vinaxuki , Ford Ranger , Isuzu , D-Max ,  Premio และ Mekong  เป็นต้น

ในตลาดเวียดนาม รถยนต์ที่ใช้แล้วเกรดกลางและเกรดสูงส่วนมากนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและเยอรมัน  และบางประเทศที่มีพวงมาลัยขวา(right-hand drive)(แต่น้อยมาก) ราคาจากประเทศที่ส่งออกจาก 10,000-30,000 USD  มาถึงเวียดนามจะมีราคาประมาณ  40,000-120,000 USD รถยนต์ที่ใช้แล้วจากตลาดสหรัฐอเมริกาและเยอรมัน มีรูปแบบหลากหลายและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  รวมทั้งมีความได้เปรียบที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง โหมดการบำรุงรักษาดี  พร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานดี จึงจำหน่ายได้ดีมาก

ปัจจุบันอายุยานพาหนะของเวียดนามลดลงมาก ตามสถิติของVietnam Registry Department  ในช่วง  7  เดือนแรกของปี 2553 ในจำนวนรถยนต์  1 ล้านคันที่เข้ามาตรวจสภาพ  มีอายุต่ำกว่า 10  ปี จำนวน  900,000คัน  คิดเป็นสัดส่วน 90% 15 — 20  ปี  จำนวน 42,000 คัน คิดเป็นสัดส่วน 4.2 %และรถที่มีอายุมากกว่า 20 ปี จำนวน  58,000 คัน คิดเป็นสัดส่วน  5.8 %

แม้ตลาดรถยนต์เวียดนามจะเป็นตลาดของรถกระบะ  เพราะสามารถขนได้ทั้งคนและสินค้าซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเวียดนาม  แต่ปัจจุบันกฏหมายเวียดนามยังไม่เปิดโอกาสให้รถยนต์กระบะใช้แล้วจากประเทศไทยสามารถส่งเข้าไปจำหน่ายในตลาดได้

อย่างไรก็ตาม  การที่ไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของรถยนต์หลายยี่ห้อ  ดังนั้นในช่วงที่เวียดนามยังปิดประตูสำหรับการนำเข้ารถยนต์กระบะมือสอง ทางเลือกในการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปประเภทปิกอัพไปยังเวียดนามจึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากกว่า

สคร.นครโฮจิมินห์
ที่มา: http://www.depthai.go.th
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง