รัฐบาลเตรียมโอนเงิน SML งวดที่ 2 ลงหมู่บ้านในสัปดาห์หน้า

ข่าวราชการ สำนักโฆษก -- ศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2551 17:35:00 น.

รองนายกรัฐมนตรีเผยที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนฯ อนุมัติงบประมาณ 3,968.80 ล้านบาทให้กับหมู่บ้านและชุมชน จำนวน 17,110 หมู่บ้าน ภายในสัปดาห์หน้า

วันนี้ (20 มิ.ย.)  เวลา 16.20 น. ณ  ห้องประชุมป๋วย  อึ้งภากรณ์  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง  นายสุรพงษ์   สืบวงศ์ลี  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า  ที่ประชุมเห็นชอบให้เร่งโอนเงินแก่หมู่บ้านและชุมชนที่ผ่านการตรวจสอบโครงการ SML แล้ว 18,835 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 53,146 หมู่บ้าน  ซึ่งได้โอนเงินไปก่อนหน้านี้แล้ว 1,725 หมู่บ้าน  วงเงิน 403.95 ล้านบาท  ยังเหลืออยู่ 17,110 หมู่บ้าน วงเงิน 3,968.80 ล้านบาท   โดยจะสามารถโอนเงินไปยังบัญชีของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ภายในสัปดาห์หน้า   ส่วนหมู่บ้านที่เหลืออีก  30,000 กว่าหมู่บ้านอยู่ระหว่างการตรวจสอบโครงการซึ่งจะเร่งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  และเมื่อตรวจสอบแล้วให้ส่งเรื่องมายังตนในฐานะประธานคณะกรรมการ SML  พิจารณาและอนุมัติให้โอนเงินได้ทันที   คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ข้างหน้า

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ SML ประมาณ 3,110 คน ซึ่งจะกระจายการฝึกอบรมไปตามภูมิภาคต่าง ๆ  โดยให้สถาบันการศึกษาในภูมิภาคนั้น ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมด้วย  และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและรวบรวมองค์ความรู้ได้ไปดำเนินการต่อไป  รวมทั้งจะมีการจัดโครงการสื่อสัญจรเพื่อตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ SML  โดยจะเริ่มต้นครั้งแรกในวันที่ 27 มิถุนายนนี้  ที่คอนโดปูไข่  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

--กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง