ข่าวอินโฟเควสท์
18:47 SSF และบ.ย่อยปี 60 ขาดทุนที่ 8.42 ลบ. เทียบกับปี 59 กำไรที่ 154.48 ลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบท…
18:47 TEAM จัดตั้งบ.ร่วมทุนในสหรัฐกับกลุ่ม Econis ทำธุรกิจออกแบบและผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์   บมจ.ทีมพรีซิชั่น (TEAM) แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ แ…
18:42 AJ ปันผลอัตรา 0.30 บ./หุ้น XD 8 มี.ค.   บมจ.เอ.เจ.พลาสท์ (AJ) แจ้งการจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 256…
18:40 BBL ปันผลอัตรา 4.50 บ./หุ้น XD 7 มี.ค.   เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2561 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด ว…
18:40 ประธานเฟดเซนต์หลุยส์เตือนเฟดอย่าขึ้นดอกเบี้ยเร็วไปในปีนี้ หวั่นกระทบเศรษฐกิจ   นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์ กล…

(เพิ่มเติม) นิด้าโพล เผยประชาชนส่วนใหญ่พอใจผลงานรัฐบาลแต่ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน

ข่าวการเมือง สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 12:49:29 น.

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยประชาชนส่วนใหญ่มีความพอใจต่อการทำงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี แต่ความพึงพอใจของประชาชนมีแนวโน้มลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนเมื่อเดือน ก.พ. นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่านายกรัฐมนตรีมีอุดมการณ์และความตั้งใจทำงานเพื่อชาติและประชาชน ตลอดจนมีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ

"ประชาชนร้อยละ 30.16 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีมาก ร้อยละ 48.72 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯได้ค่อนข้างดี ขณะที่ร้อยละ 12.16 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ค่อยดี ร้อยละ 5.20 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ดีเลย ร้อยละ 1.76 ระบุ ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีในระดับปานกลาง และร้อยละ 2.00 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า เมื่อรวมสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่าทำงานได้ค่อนข้างดีและดีมาก พบว่า มีสัดส่วนลดลง ส่วนผู้ที่ระบุว่าทำงานได้ไม่ค่อยดีจนถึงระดับไม่ดีเลยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น" เอกสารเผยแพร่ ระบุ

โดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 81.28 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีมีอุดมการณ์และความตั้งใจทำงานเพื่อชาติและประชาชน ขณะที่ร้อยละ 12.64 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีไม่มีอุดมการณ์ คิดแต่จะทำงานเพื่อรักษาอำนาจของตนเองและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ร้อยละ 0.16 ระบุว่า บางเรื่องก็มีอุดมการณ์ แต่ในบางครั้งก็ไม่มีอุดมการณ์ และร้อยละ 5.92 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า มีอุดมการณ์ลดลงเพียงเล็กน้อย

ด้านความกล้าตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 82.32 ระบุว่า มีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ ขณะที่ร้อยละ 10.56 ระบุว่า ไม่มีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ และร้อยละ 0.16 ระบุว่า บางประเด็นมีความกล้าตัดสินใจ

ด้านบุคลิกภาพผู้นำของนายกรัฐมนตรี ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.84 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบทหาร รองลงมา ร้อยละ 17.12 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบประชาธิปไตย ร้อยละ 12.56 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบก้ำกึ่ง ทั้งผู้นำแบบประชาธิปไตยและผู้นำแบบทหาร และร้อยละ 4.48 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่ามีบุคลิกภาพผู้นำแบบทหาร และระบุว่ามีบุคลิกภาพผู้นำแบบประชาธิปไตยต่างมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

ด้านประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศของนายกรัฐมนตรี ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.68 ระบุว่า มีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ ขณะที่ ร้อยละ 18.56 ระบุว่า ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ ร้อยละ 0.48 ระบุว่า บางอย่างก็มีประสิทธิภาพ บางอย่างก็ยังไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน และร้อยละ 7.28 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ขณะที่สัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการทำงานของนายกรัฐมนตรี ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.56 ระบุว่า การทำงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขณะที่ ร้อยละ 16.32 ระบุว่า การทำงานไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ ร้อยละ 0.40 ระบุว่า การทำงานบางอย่างมีความโปร่งใส แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ และร้อยละ 18.72 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่าการทำงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ลดลง

สำหรับความประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.72 ระบุว่า ประทับใจในการทำงานของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 36.32 ระบุว่าเป็น นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 3 ร้อยละ 36.24 ระบุว่าเป็น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 4 ร้อยละ 36.16 ระบุว่าเป็น นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา และ พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 34.16 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทั้งนี้ นิด้าโพล ได้สำรวจความคิดเห็นเรื่อง "3 ปีของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค.ที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง