ข่าวอินโฟเควสท์
07:24 HMPRO และบ.ย่อย ไตรมาส 1/60 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1.05 พันลบ.   งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดว…
07:23 DELTA และบ.ย่อย ไตรมาส 1/60 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1.35 พันลบ.   บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษั…
07:21 DCC และบ.ย่อย ไตรมาส 1/60 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 346.22 ลบ.   งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 สรุปได้ดังนี้ ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุด…
07:14 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 24 เม.ษ. 60   ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ ประเภท วันที่ วันที่ได้มา/ จำนวน ราคา วิ…
07:14 รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560   หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้…

กรมธนารักษ์ให้ใช้ที่ราชพัสดุอ.เกาะคา จ.ลำปาง 166 ไร่ในด้านสธ.-ปั๊ม NGV

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 16:46:12 น.

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวางแผนการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารที่ราชพัสดุทั่วประเทศให้ตรงตามศักยภาพของที่ดินและนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล โดยเริ่มจากการพิจารณาผังการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลง อ.ลป.1 และ อ.ลป.2(บางส่วน) ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการจัดทำไว้แต่เดิม แต่สภาวะการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ ในการประชุมมีการพิจารณาในส่วนโซนพาณิชยกรรม (กลุ่มอาคารร้านค้า และร้านขายของที่ระลึก ปั๊มน้ำมันและพื้นที่สำหรับศูนย์แสดงสินค้าเซรามิก) ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 166 ไร่เศษ มีความเห็นว่าสภาวะการณ์เศรษฐกิจในท้องถิ่นยังไม่พร้อมที่จะพัฒนา ในขณะที่มีความต้องการใช้พื้นที่ด้านสาธารณสุขอย่างมาก คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ปรับผังในพื้นที่ดังกล่าวบางส่วนโดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้เพื่อรองรับการขยายโรงพยาบาลเกาะคา เนื้อที่ประมาณ 24 - 3 - 27 ไร่, กรมการแพทย์ใช้เพื่อก่อตั้งศูนย์สิรินธรเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาคเนื้อที่ประมาณ 26 - 0 - 14 ไร่, สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคาใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื้อที่ประมาณ 5 - 1 - 09 ไร่

โดยในส่วนที่เหลือได้มีการพิจารณาจัดเตรียมพื้นที่สำหรับจัดตั้งปั๊มน้ำมันและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ(NGV) ตามโครงการ Logistic ของจังหวัดลำปาง เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่เศษ เพื่อรองรับการขยายตัวทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของจังหวัดลำปาง และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการเปิดสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV)ทั่วประเทศ

อนึ่ง สำหรับการจัดเตรียมพื้นที่ในการจัดตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคตนั้นได้มีการสำรวจพื้นที่ไว้แล้วทั่วประเทศในจังหวัดต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ บมจ.ปตท.(PTT) เพื่อจัดตั้งสถานีบริการในระยะเวลาอันใกล้นี้

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวเศรษฐกิจล่าสุด »