ข่าวอินโฟเควสท์
15:38 ราคาขายมันสำปะหลังในประเทศ ประจำวันที่ 22 ส.ค. 2560   ชนิด ราคา (บาท) มันสำปะหลัง แป้ง 25%/กก. 1.60 1.75 มันเส้น/100 กก. ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต…
15:36 บอนด์ยีลด์ญี่ปุ่นปิดบวกวันนี้ จากแรงขายทางเทคนิค   ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายวันนี้ เนื่องจากน…
15:31 สหรัฐ-เกาหลีใต้เปิดฉากการประชุมข้อตกลง FTA นัดพิเศษรอบแรกวันนี้   เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาเปิดการประชุมนัดพิเศษของคณะกรรมการร่วมภายใต้ข้อตกลงกา…

ไทย-บังกลาเทศเร่งสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางศก. ตั้งเป้าขยายการค้าที่ 2 พันล้านดอลล์ในปี 64

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 12:12:33 น.

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-บังกลาเทศ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เพื่อหารือแนวทางขยายการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันว่า การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยทั้งสองฝ่ายหารือถึงแนวทางพิจารณาการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับบังกลาเทศ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการหารือภายในประเทศและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี รวมทั้งเห็นพ้องการตั้งเป้าขยายการค้าระหว่างกันเป็น 2 เท่า หรือ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2564 และร่วมหารือถึงแนวทางที่จะบรรลุเป้าหมายการค้าดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมกิจกรรมทางการค้าและการลงทุนผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของภาคเอกชน และสนับสนุนบทบาทภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและเป็นกลไกให้เกิดการค้าการลงทุนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

ฝ่ายบังกลาเทศได้เชิญชวนนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในสาขาอาหารแปรรูป ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเกษตร ยา บริการสุขภาพ และท่องเที่ยว ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นควรผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการเกษตร ประมง และอุตสาหกรรม ร่วมกัน" รมว.พาณิชย์ระบุ

นางอภิรดี ยังได้ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยการซื้อขายข้าวไทยกับ รมว.อาหารบังกลาเทศ (H.E. Mr. Qamrul Islam) เพื่อขยายโอกาสในการส่งออกข้าวของไทย และสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของบังกลาเทศ ซึ่งการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของไทยกับบังกลาเทศผ่านกิจกรรมความร่วมมือและการริเริ่มความสัมพันธ์ต่างๆ ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน จะช่วยให้ไทยสามารถขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในตลาดบังกลาเทศได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ บังกลาเทศ เป็นตลาดที่มีศักยภาพที่มีประชากรกว่า 160 ล้านคน มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และมีศักยภาพในการเป็น Gateway สู่ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาบังกลาเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยสูงกว่า 6% ปัจจุบัน บังกลาเทศเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ รองจากอินเดีย และปากีสถาน

โดยในปี 2559 มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 10.38% แบ่งเป็น การส่งออกมูลค่า 940 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้า 56 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งไทยได้ดุลการค้าบังกลาเทศมาโดยตลอด ทั้งนี้ สินค้าเป้าหมายของไทยในบังกลาเทศ ได้แก่ อาหาร เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร อัญมณีและเครื่องประดับ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง อุตสาหกรรมเกษตร เคมีภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ เหล็ก ส่วนสาขาที่ไทยมีศักยภาพเข้าไปลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม บริการก่อสร้าง และบริการโลจิสติกส์

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวเศรษฐกิจล่าสุด »