ข่าวอินโฟเควสท์
09:43 (เพิ่มเติม) BSM ปันผลอัตรา 0.01 บ./หุ้น XD 2 พ.ค. ,ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 200 ลบ.-B/E ไม่เกิน 100 ลบ.   เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมกา…
09:40 ศูนย์วิจัยกสิกรฯ ชี้หลายปัจจัยบวกดันยอดส่งออก Q1/61 โตไม่ต่ำกว่า 10%   ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุการส่งออกสินค้าไทยในเดือน ม.ค.61 ขยายตัวสูงเกินคา…
09:36 IPO Fund: ข้อมูลกองทุนเปิดที่กำลังเสนอขาย   วันที่เสนอขาย ชื่อกองทุนเปิด ชื่อย่อ ประเภทกองทุน อายุโครงการ ลงทุนขั้นต่ำ ประมาณการ บลจ. (บาท) ผลต…
09:36 COM7 ปันผลอัตรา 0.35 บ./หุ้น XD 2 พ.ค.   เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2561 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด ว…

ก.คมนาคม-ก.ท่องเที่ยว MOU ตั้งคกก.ร่วมพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงท่องเที่ยวเมืองรอง

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 17:52:21 น.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เผยได้ประชุมหารือร่วมกับนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม และปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม พร้อมทั้งลงนามในข้อตกลงเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยมี รมว.คมนาคม และรมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเป็นที่ปรึกษาร่วม และมีปลัดกระทรวงคมนาคมและปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯเป็นประธานกรรมการร่วม โดยอำนาจหน้าที่คณะกรรมการร่วมฯ จะกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด  ประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น

รมว.คมนาคม กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้ลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก ทั้งถนน รถไฟ ขยายสนามบิน และขนส่งทางน้ำ ซึ่งกระทรวงคมนาคมลงทุนโดยคำนึงเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่แล้ว แต่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะช่วยชี้เป้าให้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ โดยการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยว การพัฒนาเส้นทางใหม่ เปิดเส้นทางบินในตลาดใหม่ในภูมิภาค การพัฒนาถนนสู่แหล่งท่องเที่ยว การแก้ปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวก

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมพยายามจัดสรรเส้นทางรถโดยสารสาธารณะ หรือการพัฒนาถนน เติมเต็ม ปรับปรุงโครงข่ายเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวไหน จะมีความชัดเจนและตรงความต้องการของนักท่องเที่ยวจากการทำงานร่วมกัน

ด้านนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยว กล่าวว่า คณะกรรมการร่วมฯ จะเป็นการนำไปสู่การทำงานในระดับปฏิบัติการได้รวดเร็วกว่าเดิม และเป็นโครงสร้างที่ทำให้การทำงานในภาคสนามเกิดความต่อเนื่อง สามารถพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขได้รวดเร็ว ส่วนที่เกินอำนาจต้องเสนอเข้าส่วนกลาง ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ มีนโยบายและแผนในการท่องเที่ยวเมืองรอง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะช่วยชี้เป้า จุดที่ต้องเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้น ทั้งทางบก ราง น้ำ อากาศ เช่น รถโดยสารสาธารณะบริการเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจและเป็นเครื่องมือใหม่ในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

โดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้ดำเนินการเรื่องเมืองรอง พื้นที่รองด้านการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างทำเงื่อนไขการกำหนดมาตรการด้านภาษี นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ในการลดหย่อน การท่องเที่ยวเมืองรองภายในปีนี้ วงเงิน 15,000 บาท  โดยมี 55 จังหวัดรองแล้ว ยังต้องกำหนดเรื่องพื้นที่รองในจังหวัดหลัก เพื่อนำมารรวมด้วยในมาตรการด้านลดหย่อนภาษี ตามมติครม.

ส่วนการชี้เป้าจุดเชื่อมเมืองหลัก เมืองรอง ขณะนี้เมืองสำคัญ เช่น สุโขทัย ควรมีบริการขนส่งสาธารณะที่สะดวก เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวจะต้องตรวจดูทุกจุด แหล่งท่องเที่ยว ในเมืองรองที่เข้าไปไม่ถึงเพราะไม่มีระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะมีการจัดชั้น จำแนก เมืองรอง ตามจำนวนนักท่องเที่ยว เพื่อจัดแผนด้านการขนส่งให้เหมาะสม ตามความต้องการ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง