ข่าวอินโฟเควสท์
09:43 (เพิ่มเติม) BSM ปันผลอัตรา 0.01 บ./หุ้น XD 2 พ.ค. ,ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 200 ลบ.-B/E ไม่เกิน 100 ลบ.   เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมกา…
09:40 ศูนย์วิจัยกสิกรฯ ชี้หลายปัจจัยบวกดันยอดส่งออก Q1/61 โตไม่ต่ำกว่า 10%   ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุการส่งออกสินค้าไทยในเดือน ม.ค.61 ขยายตัวสูงเกินคา…
09:36 IPO Fund: ข้อมูลกองทุนเปิดที่กำลังเสนอขาย   วันที่เสนอขาย ชื่อกองทุนเปิด ชื่อย่อ ประเภทกองทุน อายุโครงการ ลงทุนขั้นต่ำ ประมาณการ บลจ. (บาท) ผลต…
09:36 COM7 ปันผลอัตรา 0.35 บ./หุ้น XD 2 พ.ค.   เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2561 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด ว…

พาณิชย์ ชวนเยอรมนีขยายการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยใน EEC

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 13:41:54 น.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการเข้าพบของนายเพเทอร์ พรือเกิล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายสนใจจะหารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุน เนื่องจากไทยและเยอรมนีมีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานกว่า 156 ปี และเยอรมนีเป็นประเทศที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเยอรมนีเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 13 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในสหภาพยุโรป รวมทั้งเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในไทย

ที่ผ่านมา ไทยและเยอรมนีไม่ได้มีเพียงความสัมพันธ์ทางการค้าเท่านั้น แต่ไทยและเยอรมนียังมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมการลงทุนและความร่วมมือในหลายมิติ อาทิ พลังงาน อาชีวศึกษา การวิจัยและพัฒนา และโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยลักษณะทางเศรษฐกิจของเยอรมนีที่เกื้อหนุนกับไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีพัฒนาการทางเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมขั้นสูง จึงจะใช้โอกาสการหารือครั้งนี้เชิญชวนเยอรมนีให้ขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ของไทย ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเยอรมนีเชี่ยวชาญ และอุตสาหกรรม New S Curve อาทิ สาขาการแพทย์ที่ครบวงจร และเคมีชีวภาพ รวมทั้งจะหารือถึงแนวทางการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ภายหลังมติคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ให้รื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการเมืองกับไทยในทุกระดับอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ทั้งนี้ ในปี 2559 เยอรมนีเป็นคู่ค้าอันดับ 13 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในสหภาพยุโรป โดยมีมูลค่าการค้ารวม 10.35 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 5.19% โดยไทยส่งออกสินค้าสำคัญ เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น ในขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าสำคัญ เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เป็นต้น

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง