ข่าวอินโฟเควสท์
17:23 เกาหลีใต้เชื่อแผ่นดินไหวเกาหลีเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ   สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้เชื่อว่า เหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในเกาหลีเหนือ…
16:51 โฆษกรัฐบาล เผยนายกฯ กำชับฝ่ายความมั่นคงทำคดีพา"ยิ่งลักษณ์"หลบหนีให้รอบคอบ   พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ…
16:47 จีนเผยเกิดแผ่นดินไหวระดับ 3.4 ที่เกาหลีเหนือ คาดไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ   ศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวของจีนรายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวระดับ 3.4 ที่เกาห…
16:37 โพลเผยคนไทยเกือบ 70% ยังไม่รู้จัก Fintech และมั่นใจในความปลอดภัยปานกลาง   นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยล…
16:16 จีนประกาศจำกัดการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปเกาหลีเหนือ   จีนประกาศจำกัดการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปยังเกาหลีเหนือ พร้อมระงับการนำเข้าสิ่งทอจ…

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 13 ก.ย. 2560

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 07:23:12 น.
สรุปแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)
ชื่อบริษัท   ชื่อผู้บริหาร                 ความ   ประเภท     วันที่         วันที่ได้มา/          จำนวน   ราคา   วิธีการได้/  หมายเหตุ
สัมพันธ์* หลักทรัพย์   รับเอกสาร    จำหน่าย                           จำหน่าย
SUSCO    มงคล  สิมะโรจน์           ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   13/09/2560 12/09/2560        79,300     3.42    ซื้อ
CPALL    วิเชียร    จึงวิโรจน์          ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   13/09/2560 12/09/2560        62,400    63.75    ขาย
SAPPE    นที  อ่อนอิน               คู่สมรส   หุ้นสามัญ   13/09/2560 12/09/2560        15,000    28.00    ขาย
SAPPE    ศรัณยา  ธนาวดี            ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   13/09/2560 13/09/2560        10,000    28.50    ขาย
ECL      ประภากร  วีระพงษ์         คู่สมรส   หุ้นสามัญ   13/09/2560 11/09/2560       100,000    3.88    ขาย
THL      วิชัย  เชิดชีวศาสตร์          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   13/09/2560 12/09/2560       100,000    0.00    รับโอน
TRUBB    ไพบูลย์  วรประทีป          ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   13/09/2560 12/09/2560       200,000    2.09    ซื้อ
NNCL     สุวลัย   จันทวานิช           ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   13/09/2560 08/09/2560       300,000    1.27    ซื้อ
BLAND    อนันต์  กาญจนพาสน์         ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   13/09/2560 12/09/2560       625,000    1.81    ซื้อ
BEC      รณพงศ์  คำนวณทิพย์         ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   13/09/2560 11/09/2560        20,000    18.40    ขาย
MONO     ธีรศักดิ์   ธาราวร           ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   13/09/2560 12/09/2560       100,000    4.00    ขาย
MONO     เบญจวรรณ    รักวงษ์         ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   13/09/2560 11/09/2560       300,000    4.00    ขาย
MONO     เบญจวรรณ    รักวงษ์         ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   13/09/2560 12/09/2560       300,000    4.02    ขาย
MONO     ศิริ   เหลืองสวัสดิ์            ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   13/09/2560 11/09/2560       100,000    3.98    ขาย
UTP      กำจร  ชื่นชูจิตต์            ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   13/09/2560 12/09/2560       100,000    7.55    ขาย
UTP      กำจร  ชื่นชูจิตต์            ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   13/09/2560 12/09/2560       100,000    7.60    ขาย
TTI      กำจร  ชื่นชูจิตต์            ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   11/09/2560 08/09/2560        10,100    31.00    ซื้อ      แก้ไขข้อมูล /
RJH      เตชนิธิ    ลิปตวัฒน์           ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   12/09/2560 12/09/2560        10,000    25.00    ขาย
EPCO     ยุทธ   ชินสุภัคกุล            ผู้จัดทำ วอร์แรนท์   13/09/2560 11/09/2560       100,000    0.62    ขาย
EPCO     ยุทธ   ชินสุภัคกุล            ผู้จัดทำ วอร์แรนท์   13/09/2560 12/09/2560       300,000    0.57    ซื้อ
EPCO     ยุทธ   ชินสุภัคกุล            ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   13/09/2560 12/09/2560        80,900     6.95    ซื้อ
WORK     สุรการ   ศิริโมทย์           ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   13/09/2560 12/09/2560         4,000    84.88    ขาย
BFIT     ธิติธรรม   โรจนพฤกษ์        คู่สมรส  หุ้นสามัญ   13/09/2560 11/09/2560       179,200    20.20    ขาย
SQ       นพพันธป์   เมืองโคตร          ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   13/09/2560 01/09/2560       100,000    6.50    ขาย
SQ       นพพันธป์   เมืองโคตร          ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   13/09/2560 05/09/2560       550,000    6.30    ขาย
SUC      วัชรพงษ์  ดารกานนท์        ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   12/09/2560 12/09/2560       530,000    41.00    ขาย
SIRI     เศรษฐา    ทวีสิน            ผู้จัดทำ วอร์แรนท์-2 13/09/2560 11/09/2560    100,000,000      0.06    ซื้อ
A        กุลพันธ์  แสนพิพัฒน์          ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   13/09/2560 12/09/2560        25,000     6.55    ขาย
ECF      ทิพวรรณ  สุขสวัสดิ์          ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   13/09/2560 08/09/2560    19,488,200      0.00    รับโอน
ECF      วัลลภ  สุขสวัสดิ์            ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   13/09/2560 08/09/2560    19,488,200      0.00    โอนออก /โอนให้น.ส.ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ (คู่สมรส)
MPG      กิตติ์ยาใจ  ตรีเอกวิจิตร        ผู้จัดทำ วอร์แรนท์   13/09/2560 11/09/2560     5,000,000      0.31    ขาย

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล ด้วยความระมัดระวัง ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวหุ้น-การเงินล่าสุด »