สมเด็จพระราชินีพระราชทานคำขวัญวันแม่ ปี55 มือแม่ คือมือช่างปั้น

ข่าวทั่วไป RYT9.COM -- จันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 15:20:04 น.

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 เปรียบ "มือแม่ คือ มือช่างปั้น"

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2555  ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า "มือของแม่นั้น คือ มือช่างปั้น ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา อยู่ที่คอยขัดเกลาแต่เบามือ"

พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานพิธีเปิดงานวันแม่ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันที่ 12 สิงหาคม 2555

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง