อนุมัติเวนคืนที่ดินบางใหญ่-กาญจนบุรี สร้างทางหลวงเชื่อมทวาย

ข่าวทั่วไป RYT9.COM -- อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 18:11:23 น.

ครม.อนุมัติ พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน บางใหญ่-กาญจนบุรี เชื่อมสู่ทวาย รวมระยะทาง 96.41 กิโลเมตร

นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา การเวนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นทางหลวงตัดใหม่ เพื่อรองรองรับการเชื่อมต่อกรุงเทพฯ สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และเชื่อมต่อประเทศในภูมิภาคระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตกในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) รวมระยะทาง 96.41 กิโลเมตร

การกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการเวนคืนที่ดิน ประกอบด้วย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี, อำเภอพุทธมณฑล อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม, อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, อำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

พื้นที่ทางหลวงสายดังกล่าว มีส่วนกว้างตลอดสาย 400 เมตร ส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ที่ 10.1 กิโลเมตร จำนวนทรัพย์สินที่จะถูกแนวทางหลวงตัดผ่าน แบ่งเป็น ค่าที่ดิน 3,628 แปลง เป็นเงิน 3,948,700,000บาท สิ่งปลูกสร้าง 791 ราย เป็นเงิน 1,428,800,000 บาท และพืชผล 703 ราย เป็นเงิน 34,500,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,412,000,000 บาท โดยทางหลวงสายนี้เข้าแผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 วงเงิน 40,495 ล้านบาท

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง