ครม.ไฟเขียว ขรก.ช่วยภรรยาเลี้ยงบุตรแรกเกิด

ข่าวทั่วไป RYT9.COM -- พุธที่ 27 มีนาคม 2556 08:37:10 น.

ครม.อนุมัติ ข้าราชการลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดได้ พร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดืนให้ ขรก.ที่ลาได้ ให้มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 2555

วานนี้ (26 ก.พ.) นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติร่างกฎข้าราชการพลเรือน ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอ โดยเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องการให้ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้ผู้ชายสามารถลาเพื่อไปช่วยเลี้ยงบุตรที่เกิดใหม่ได้ เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องการรับเงินเดือน หรือเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยกฎ ก.พ. สามารถลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรเฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายหรือลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่พ่อไปช่วยแม่ที่เพิ่งคลอดลูกไปเลี้ยงลูก

และข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือถูกสั่งให้ไปทำการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้น เหมือนเต็มเวลาราชการหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ เนื่องจากได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ จนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งให้มีการคำนวณเพื่อหาอัตราเงินเดือนที่ข้าราชการผู้นั้นจะได้รับเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก.พ.กำหนด ทั้งนี้กำหนดวันใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2555 เป็นต้นไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง