ราชินีพระราชทานคำขวัญ วันแม่แห่งชาติ เน้นรักแผ่นดิน

ข่าวทั่วไป RYT9.COM -- ศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553 09:23:27 น.

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานคำขวัญเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 มีใจความสำคัญดังนี้

"แผ่นดินนี้แม่ของลูกใช้ปลูกข้าว กี่แสนก้าวที่เดินซ้ำย่ำหว่านไถ
บำรุงดินจนอุดมสมดังใจ หวังนาไทยเป็นของไทยไปนิรันดร์"

อย่างไรก็ตาม ทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะนำคำขวัญดังกล่าวเผยแพร่ลงในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2553 และจะกระจายให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมน้อมนำไปปฏิบัติ และเทิดพระคุณแม่พร้อมกันทั่วประเทศ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง