ข่าวอินโฟเควสท์
08:02 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิเปิดลบ 56.79 จุด หลัง"ทรัมป์"ล้มซัมมิต"คิม จอง อึน"   ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดลบในวันนี้ หลังจากประธานาธิบดี…
07:40 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Agriculture Futures สิ้นวันที่ 24 พ.ค.61   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ดังนี้ (หน่วย: จำนว…
07:40 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 24 พ.ค.61   และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ดังน…
07:39 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Currency Futures สิ้นวันที่ 24 พ.ค.61   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสั…
07:38 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Deferred Precious Metal สิ้นวันที่ 24 พ.ค.61   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ดังนี้ (หน่วย: …

สรุปประเด็นสำคัญของการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ครั้งที่ 12

ข่าวต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ -- จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2552 15:38:24 น.
กรุงเทพ--26 ต.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2552 ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้พบหารือกับประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีใต้ ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมดุสิตธานี อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี โดยที่ประชุมฯ ได้หารือกันอย่างกว้างขวางและหลากหลายเกี่ยวกับทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้ รวมทั้งข้อเสนอต่างๆ ที่จะช่วยยกระดับความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อภูมิภาค โดยสรุปประเด็นสำคัญของการหารือได้ ดังนี้

- ที่ประชุมฯ ได้ทบทวนความร่วมมือในช่วงที่ผ่านมาและหารือเกี่ยวกับสาขาที่จะขยายความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นได้บนแนวคิด FEEL (Fellowship, Education, Environment, Liberalised trade) หรือความร่วมมือที่เน้นการอุปถัมภ์ การศึกษา การรักษาสิ่งแวดล้อม และการค้าที่เสรี ตามรายงานที่คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (Eminent Persons Group : EPG) ได้จัดทำขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อเสนอในรายงานดังกล่าว

- ในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ ซึ่งปัจจุบันอาเซียนเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 3 ของเกาหลีใต้รองจากจีนและสหภาพยุโรป

- ที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอ 3 ข้อของเกาหลีใต้เมื่อครั้งการประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีใต้สมัยพิเศษที่เกาะเจจูเมื่อเดือนมิถุนายน 2552 ซึ่งได้แก่ (1) การเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (low-carbon green growth) (2) การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและประชาชน และ (3) การให้การสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียน

- สำหรับข้อริเริ่มของเกาหลีใต้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกาหลีใต้ได้ยืนยันที่จะจัดสรรเงินครึ่งหนึ่งของเงินที่เกาหลีใต้ให้การสนับสนุนโครงการความเป็นหุ้นส่วนด้านสภาพภูมิอากาศของเอเชียตะวันออก (East Asia Climate Partnership programme ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของเกาหลีใต้ที่จะให้การสนับสนุนทั้งด้านเงินทุนและเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศเอเชียตะวันออกโดยไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ) ซึ่งมีมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ ในอาเซียน โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2553 โครงการเหล่านี้จะประกอบไปด้วยการบริหารจัดการน้ำ พลังงานชีวภาพ และการจัดการขยะ นอกจากนี้ เกาหลีใต้จะให้ความร่วมมือในการสร้างสมรรถนะของผู้นำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (green leaders) จัดการประชุมที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งจุดประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการในด้านนี้ ซึ่ง ระหว่างการประชุมมีการเสนอแนวคิดที่จะให้เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม East Asia Global Sustainable City Conference

- สำหรับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและประชาชน เกาหลีใต้จะตั้งศูนย์วัฒนธรรมในประเทศอาเซียนเพิ่มอีก 3 แห่งภายในปี 2553 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชน (ปัจจุบันมีศูนย์วัฒนธรรมของเกาหลีใต้เพียงหนึ่งแห่งคือที่เวียดนาม) นอกจากนี้ เกาหลีใต้คาดว่าจำนวนอาสาสมัครที่เป็นเยาวชนจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2558 และจะมีการสร้างเครือข่ายเยาวชนและขยายโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและแรงงานระหว่างภูมิภาค ทั้งนี้ เกาหลีใต้แสดงความตั้งใจที่จะขยายโครงการความร่วมมือเพื่อให้คนทั่วไปสามารถได้รับประโยชน์จากความร่วมมือเหล่านี้ รวมทั้ง การส่งเสริมทุนการศึกษาสำหรับผู้นำและผู้นำเยาวชน ขณะเดียวกัน เกาหลีใต้จะพิจารณาข้อเสนอของเลขาธิการอาเซียนที่ประสงค์จะให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอินเตอร์เน็ตอาเซียน-เกาหลีใต้ (ASEAN-ROK cyber university) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้หารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเยาวชนและการเสนอให้มีการเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนในมหาวิทยาลัยของเกาหลีใต้

- เกาหลีใต้ยืนยันให้การสนับสนุนการก่อตั้งประชาคมอาเซียนให้เป็นผลสำเร็จภายในปี 2558 โดยเกาหลีใต้ได้เคยประกาศเพิ่มเงินช่วยเหลือเป็นระยะๆ ตั้งแต่ปี 2553 จนเป็นสองเท่าของปี 2551 ภายในปี 2558 นอกจากนี้ เกาหลีใต้ยังแสดงความพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดช่องว่างของการพัฒนาภายในอาเซียน ซึ่งในการนี้ เกาหลีใต้จะส่งอาสาสมัครจำนวน 1,500 คน และเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการสร้างเครือข่ายสารสนเทศและสนับสนุนการพัฒนาในภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้นำอาเซียนหวังว่าเกาหลีใต้จะให้การสนับสนุนการพัฒนาแผนแม่บทด้านโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียน

- นอกจากนี้ อาเซียนยังหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีใต้ในการเข้าร่วมการประชุมในกรอบต่างๆ ของกลุ่มประเทศ G20 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีบทบาทนำทางด้านเศรษฐกิจของโลก 20 ประเทศ รวมทั้งบทบาทนำของอาเซียนในความร่วมมือภายในภูมิภาค ทั้งนี้ เกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศ G20 ในเดือนพศจิกายน 2553

- สำหรับประเด็นอื่นๆ ที่มีการหยิบยกขึ้นหารือในที่ประชุมฯ ได้แก่ ประเด็นความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การท่องเที่ย; และการจัดตั้งศูนย์อาเซียน-เกาหลีใต้เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างสองภูมิภาค

กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 643-5170 โทรสาร. 643-5169 E-mail : div0704@mfa.go.th--จบ--

-พห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง