อาจารย์-นักเรียน รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี เยี่ยมชมโซลาร์เทค

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 08:09:56 น.

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 53 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนกิจกรรม ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์มืออาชีพ ครั้งที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี เข้าเยี่ยมชม สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์(SOLARTEC/โซลาร์เทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบัน แนะนำหน่วยงาน และให้บริการข้อมูลเบื้องต้น งานวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง