เร่งแก้ปัญหาแม่และเด็กชายแดนใต้

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2554 02:59:28 น.

ยะลา:นพ.บุญแสง บุญอำนวยกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการประชุมสานยุทธศาสตร์แก้ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ จ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า สุขภาพแม่และเด็กไทย ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่าการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่นเพิ่มขึ้น หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ช้า เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี โรคพันธุกรรม คลอดไม่ปลอดภัย เด็กอ้วน เตี้ย เพิ่มขึ้น เสี่ยงพิการแต่กำเนิด ส่วนเด็กไทยไอคิวต่ำลงเพียง 91

ด้าน ดร.สุดา รัตน์ ธีระวร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2553 ศูนย์อนามัยที่ 12 ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์งานอนามัยแม่และเด็กในชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ปัญหาตามบริบทของพื้นที่ มีพื้นที่ดำเนินการแล้ว 8 พื้นที่ จำแนกออกเป็น จ.นราธิวาส 4 พื้นที่ ยะลา ปัตตานี สงขลาและสตูล จังหวัดละ 1 พื้นที่

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »