ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ อำนวยศิลป์ 84 ปี

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554 16:53:18 น.

ครอบครัวเจ้าของโรงเรียน นำโดย รศ.อาภรณ์รัตน์ รัตนทารส, สุรพล เกษประยูร, เพชรชุดา (รัตนทารส) เกษประยูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รร.อำนวยศิลป์, ณชนก รัตนทารส และพัชรามณฑ์ เกษประยูร

กนิษฐ์ สารสิน,พ.ต.อ.พิเศษ นพ.สุรพล-เพชรชุดา เกษประยูร,ฝนทิพย์ วัลยเสวี, เพชรพริ้ง สารสิน และ ธันยวัฒน์ วัลยเสวี

ครอบครัวยอดมณี นำโดย พล.ต.อ.ชวลิต-อริสา-ปาลิตา-เต็มพรรณ ยอดมณี
สาวสวย 3 รุ่นของบ้านรัตนทารส เพชรชุดา-รศ.อาภรณ์รัตน์-พัชรามณฑ์
เซเลปวัยทีนมาเติมสีสันของงานผู้ใหญ่

เพชรชุดา (รัตนทารส) เกษประยูร กับโฉมหน้าผู้ได้รับรางวัลถ่ายภาพ เปิดบ้านอำนวยศิลป์

ชัญญา ศรีเฟื่องฟุ้ง จากฮอร์ส ชู พอยท์ โชว์ศิลปะการบังคับม้า
การแสดงละครเพลง cats

ในโอกาสครบรอบ 84 ปี โรงเรียนอำนวยศิลป์ โรงเรียนเอกชนที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งของประเทศและเป็นโรงเรียนที่บ่มเพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่มากถึง 6 ท่าน และบุคลากรผู้ทรงคุณค่าต่อแผ่นดินมายาวนาน จัดกิจกรรมฉลองวาระการก่อตั้งโรงเรียนอำนวยศิลป์ครบ 84 ปี เพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้ปกครองและผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน

บรรยากาศภายในงานย้อนยุค "วินเทจ" คุมโทนด้วยสีชมพู และสีม่วง สีประจำโรงเรียนที่ทุกคนผูกพัน อบอุ่นไปด้วยครอบครัวชาวชมพู่-ม่วง พร้อมใจกันตบเท้าเข้างานอย่างคับคั่งในชุดสวยสไตล์วินเทจ และร่วมกันร้องเพลงประจำโรงเรียนจากคณะครูและนักเรียน โดยเฉพาะ "เพลงมัจฉาร่วมข้อง" เพลงซึ่งเป็นที่มาของคำว่า "คณะเรา" ที่หลายคนคุ้นตา เพราะมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจำนวนไม่น้อยนำคำนี้ไปติดไว้ที่หลังรถ พร้อมทั้งชมการจุดพลุเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค.54 และเฉลิมฉลองวาระการก่อตั้งโรงเรียนอำนวยศิลป์ครบ 84 ปีด้วย

โรงเรียนอำนวยศิลป์ผู้นำแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ "Thinking School" แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับและทันสมัยที่สุดในระดับสากลอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันเปิดสอน ในรูปแบบ Bilingual หลักสูตรอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ภายใต้การบริหารงานของ เพชรชุดา (รัตนทารส) เกษประยูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ เพชรสุดาเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ผู้รับหน้าที่สืบทอดงานบริหารโรงเรียนมาตั้งแต่ปี 2539 ต่อจาก รศ.อาภรณ์รัตน์ รัตนทารส มารดาซึ่งเป็นบุตรสาวของ อ.จิตร ทังสุบุตร (ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอำนวยศิลป์ขึ้นเมื่อปี 2469) อีกทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกการปฏิรูปโรงเรียนครั้งใหญ่ ทำให้โรงเรียนอำนวยศิลป์เป็นโรงเรียนไทยที่ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญเฉพาะภาษาอังกฤษ แต่ต้องพัฒนาศักยภาพความพร้อมแบบรอบด้านให้กับเยาวชนไทยสำหรับการก้าวสู่ผู้นำในศตวรรษที่ 20

ขณะเดียวกันผู้นำในอนาคตก็ยังคงต้องคงความเป็นไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมายาวนานในเรื่องของการปลูกฝังความเป็นไทย และด้านกิริยามารยาทที่งดงาม อำนวยศิลป์น่าจะเป็นโรงเรียน สำหรับผู้ปกครองยุคใหม่ ที่ไม่ต้องการให้ลูกเรียนหนักจนเกิดภาวะเครียด เพราะต้องมุ่งสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่มุ่งใช้ระบบการศึกษาที่สามารถสอนให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น

เดิมโรงเรียนอำนวยศิลป์ เป็นโรงเรียนระบบชายล้วน และเปลี่ยนเป็นระบบสหศึกษาตั้งแต่ปี 2528 มีบรรดาศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนจำนวนมาก อาทิ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์, คุณอานันท์ ปันยารชุน, พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ, พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ, พลเอกสุจินดา คราประยูร, คุณสมชาย วงศ์สวัสดิ์, คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์, คุณเชิดพงษ์ สิริวิชช์, คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา และนักการเมืองกว่าค่อนสภา นายตำรวจ นายทหาร ฯลฯ อีกค่อนประเทศ ล้วนแล้วแต่เลือดชมพู-ม่วง ทั้งสิ้น.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง