การศึกษาไทยกับนโยบายอาเซียนชินวรณ์ สุรินทร์ เปิดปาฐกถาพิเศษ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 13 เมษายน 2554 01:54:58 น.

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง "ภาวะผู้นำทางการศึกษา นวัตกรรมความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสังคมฐานความรู้" ในระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน2553 ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ภูเก็ต โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมผลักดันผลงานวิจัยทางวิชาการทั้ง 118 โครงการสู่เวทีระดับโลก พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาระบบการศึกษา ในกลุ่มอาเซียนต่อกัน โดย มี นาย ชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การศึกษาของไทยกับนโยบายอาเซียน" นอกจากนี้ยังมีการแสดงความคิดจาก นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั่วโลกกว่า 300 คน อาทิ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส, ศาสตราจารย์ ดร.มากาเร็ต โกรแกน คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลมอนต์ และศาสตราจารย์ ดร.จอห์น เว็ดแมน ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมิซซูรี่-โคลัมเบีย เป็นต้น

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง