คัมภีร์การละเล่นไทย (หนังสือเด่น)

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554 02:59:00 น.
ชื่อหนังสือ คัมภีร์การละเล่นไทย
ผู้เขียน สมบูรณ์ วณิชชากร
ผู้วาดภาพ วัชรพล พงษ์ไพศาล
ผู้ผลิต ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / 151 หน้า / 145 บาท

สังคมไทย กับ วัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย หล่อหลอมให้เด็กไทย เติบโตขึ้นมาอย่างเป็นระบบ แม้ว่า การพัฒนาอาจจะไม่ก้าวกระโดดเหมือนบางประเทศ แต่การพัฒนาของเด็กไทย และสังคมไทย ก็ยังเป็นการเติบโต แบบที่ มีแบบแผน มีรากฐาน ที่สามารถสืบค้นได้อย่างกระจ่างแจ้ง

เด็ก และเยาวชนไทย ได้รับการเลี้ยงดูมาท่ามกลาง วัฒนธรรม และประเพณีไทย ที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรมทางการศึกษา วัฒนธรรมทางการปกครอง รวมไปถึง วัฒนธรรมในการละเล่นของเด็กไทยในอดีต

"คัมภีร์การละเล่นไทย"เป็นหนังสือที่บอกเล่าให้คนรุ่นใหม่ได้ ย้อนอดีตกลับไปหาเด็กยุคเก่า ที่เกี่ยวข้องกับการละเล่นของพวกเขาในกาลก่อน โดยจัดทำเป็น การ์ตูนสี่สี่ กล่าวถึง วิธีการละเล่นที่เด็กไทยในอดีตเคยประพฤติปฏิบัติกันมาอย่างมีความสุข

หลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบลง เราจะได้พบว่า แผ่นดินนี้ในอดีต เคยได้มอบความสุขให้เด็กไทยอย่างเต็มภาคภูมิ แม้ว่า ยามนั้น สังคมไทยจะปราศจาก จอทีวี ปราศจาห้างสรรพสินค้าใหญ่โต ที่เย็นฉ่ำไปด้วยแอร์สร้างสรรค์ และปราศจาก ของเล่น ที่มีอุปกรณ์เป็นเครื่องจักร เป็นเท็คโนโลยีเหมือนสมัยนี้

จากเด็กไทยในอดีต กลายมาเป็น ผู้ใหญ่ในปัจจุบันที่มีคุณภาพ ทำให้ยืนยันได้ว่า การละเล่นที่เคยสร้างสรรค์ให้เด็กไทยเกิดความสนุกสนาน เป็นเครื่องหล่อหลอมอีกชนิดหนึ่งที่ทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ และ มีการละเล่นหลายอย่างที่ ติดตัวเด็กไทยที่นำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

"คัมภีร์การละเล่นไทย" ที่ไม่อาจลืมเลือนไปได้จาก จิตและวิญญาณของคนไทยรุ่นใหม่ ที่ถูกนำมาเสนอในหนังสือเล่มนี้ มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด อาทิ การเล่น กาฟักไข่,การเล่นเสือข้ามห้วย,การเล่นหลุมเมือง,แย้ลงรู,ไม้หึ่ม,บูชายัญ และ ยิงสตางค์แดง เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบลง ทำให้ เด็กรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยสัมผัสกับการละเล่นเหล่านี้ได้รับความรู้ว่า การละเล่นของเด็กไทยในสมัยเก่านั้น นอกเหนือจะให้ความสนุกสนาแก่ผู้เล่นแล้ว ยังเป็นการสร้างสรรรค์สุขภาพ ประเทืองปัญญาทั้งร่างกายและจิตใจ ที่สามารถนำเอาไปใช้ครอบคลุมกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็น การเข้าสังคม และ การสร้างสรรค์สติปัญญา

ใครที่ได้อ่านจะย้อนอดีตภาพของความสนุกสนานของเด็กยุคเก่าให้กระจ่างแจ้งขึ้น และหากคนรุ่นใหม่จะจรรโลงการละเล่นหลายๆอย่างในหนังสือเล่มนี้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้ในปัจจุบัน ก็สามารถทำได้ไม่ยากนัก

ศิรพร หนอนหนังสือ
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง