ปฏิทินการศึกษา ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 01:48:19 น.
หลักสูตร Intensive Design Program (IDP)

กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตร Intensive Design Program (IDP) ให้นักเรียนมัธยมปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อในด้านออกแบบนิเทศศิลป์ ทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรจะเน้นให้ความรู้เบื้องต้นในเรื่องทฤษฎีการออกแบบ (Principle of 2D) จัดองค์ประกอบ การวาดภาพลายเส้น (Observational Drawing) และจัดทำ Portfolio ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-441-0642 หรือ www.muic.mahidol.ac.th/faa/

ปรับสมรรถนะ ข้าราชการ สพฐ.

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต(มสด.) จัดอบรมอบรม หลักสูตร"การพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ข้าราชการสพฐ." โดย มสด. ให้การสนับสนุนทั้ง ด้านสถานที่ วิทยากรและเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้ข้าราชการสพฐ. ก้าวทันความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับตัวและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงและประยุกติ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

แข่งขันสวดคาถาชินบัญชร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) จัดแข่งขันสวดคาถาชินบัญชร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ 63 ปี โดยการแข่งขันดังกล่าวจะมีขึ้นวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 และรับสมัครเป็นทีม 9 คน ชายหรือหญิงรวมกันได้ ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศ สนใจติดต่อ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. 02 - 8901801 ต่อ 4010 - 4012

ประกวดคัดลายมือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 ส่งผลงานเข้าประกวดคัดลายมือ (แบบหัวกลมและแบบอาลักษณ์) การประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ และการประกวดเรียงความ หัวข้อ เอกลักษณ์ของชาติเอกราชความเป็นไทย

สนใจส่งรายชื่อผู้เข้าประกวดได้ ภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 - 8901801 ต่อ 2131 - 2132 หรือลงชื่อสมัครด้วยตนเองที่ ห้องพักอาจารย์ภาษาไทย อาคาร 2 ชั้น 14

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง