ท้องถิ่นบุรีรัมย์คุมเข้ม อปท.บรรจุครูผู้ดูแลเด็ก-จ้องฟันหากทุจริต

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 18 ตุลาคม 2554 08:52:06 น.

นายวีระชัย ประยูรเมธา ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ตามที่ จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ได้พิจารณาจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2554 เพื่อให้ อปท.ดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูผู้ดูแลเด็ก

ในส่วนของ จ.บุรีรัมย์ มี อปท. ที่จะต้องดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 172 แห่ง 335 อัตรา จากทั้งหมด 208 แห่ง ใน 23 อำเภอ โดยให้ อปท.ดำเนินการสรรหาผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าว อปท.จะต้องดำเนินการบรรจุแต่งตั้ง ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.2554

ดังนั้นจะต้องสอดส่องตรวจสอบ กรณีพบเห็นหรือทราบว่ามีการแอบอ้างและเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนใด พร้อมทั้งกำกับดูแล อปท. ที่เป็นหน่วยดำเนินการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์เด็ก/ผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด

"หากพบว่ามีผู้บริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการคนใดดำเนินการที่ฝ่าฝืนจะดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องทุกกรณี และถือว่าเป็นการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา"นายวีระชัย กล่าว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »