เปิดแล้ว! ตลาดกลางปลาสลิดมหาชัย แห่งแรกที่รองรับผู้เลี้ยงปลาสลิดในสมุทรสาคร

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 13:17:47 น.

เปิดตลาดกลางปลาสลิดมหาชัย และโรงงานผลิตสมุทรสาครเปิดตลาดกลางปลาสลิดฯ ชี้เพื่อยืนภาพลักษณ์ในการเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงใหญ่สุดของประเทศ และมียุทธศาสตร์การเป็นตลาดกลางฯ ที่ครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งด้านการเดินทาง ขนส่ง การประมูล การตลาด การซื้อขาย ทั้งระบบค้าปลีกและค้าส่ง ยันช่วยดันเกษตรกรอีกแรง

นายจุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ไทยฮาร์ทฟู้ดส์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งตลาดกลางปลาสลิดมหาชัย และโรงงานผลิต ขึ้น ณ ที่ตั้งเลขที่ ๕๕/๒๔๑ หมู่ที่ ๖ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นั้น นับว่าเป็นการพัฒนาขีดความสามารถและชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสาคร ไปสู่การเป็นตลาดกลางแหล่งซื้อขายปลาสลิด ปลาน้ำจืด ปลาน้ำกร่อย ทั้งในระบบการขายปลีกและขายส่ง ครบวงจร รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ซื้อ-ขายปลาสลิดในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ในการเดินทาง การขนส่ง นอกจากนั้นการมีตลาดจำหน่ายที่ใกล้แหล่งผลิต ใกล้แหล่งซื้อ ใกล้แหล่งขาย ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ยังเป็นการเปิดช่องทางให้เกษตรกรผู้ผลิตสามารถเข้าถึงผู้ซื้อผู้ขายปลีก-ขายส่ง โดยตรง ทำให้ลดปัญหาการซื้อขายผ่านพ่อค้าคนกลาง

“การเปิดตลาดกลางปลาสลิดมหาชัยและโรงงานผลิต ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดี และเป็นการสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิด ซึ่งสามารถผลิตและจำหน่ายได้ด้วยตัวเอง โดยมีความพร้อมในองค์ประกอบ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเกษตรกร และผู้ค้าปลาสลิดทั้งระบบค้าปลีกและค้าส่ง เพื่อให้กลไกการตลาดของสินค้าการเกษตรสาขานี้ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระดับมาตรฐานสากล อันจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดภายในจังหวัด และช่วยให้การประกอบอาชีพดังกล่าวมีความยั่งยืนต่อไป

นายสุรวิทย์ เลิศลัทธภรณ์ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารตลาดกลางปลาสลิดมหาชัย และโรงงานผลิต ได้เปิดเผยว่า เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีการเพาะเลี้ยงปลาสลิดมากที่สุดในประเทศ มีผู้เลี้ยงปลาสลิดกว่า ๑,๒๐๐ ราย เนื้อที่รวม ๒๕,๐๐๐ ไร่ ผลผลิตปีละประมาณ ๑๒,๕๐๐ ตัน หรือเฉลี่ยวันละ ๓๕ ตัน การจำหน่ายผลผลิตส่วนใหญ่จะนำไปประมูลที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง ซึ่งทำให้เกษตรกรต่างก็ได้รับความไม่สะดวก

“ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการจัดตั้งตลาดกลางปลาสลิดและปลาน้ำจืดขึ้น บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ ในถนนสุชัย ตำบลท่าทราย ด้านหลังตลาดทะเลไทย ใกล้ถนนพระราม 2 เพื่อเป็นแหล่งประมูลซื้อและขายของเกษตรกรชาวจังหวัดสมุทรสาครโดยตรง และมีบริการอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับเกษตรกรและพ่อค้า-แม่ค้า ได้แก่ บริการห้องเย็นขนาดใหญ่ บริการโรงงานแปรรูปอาหาร-โรงงานผลิต สำหรับการแช่แข็งและการส่งออก บริการะบบการจำหน่ายน้ำแข็งที่ทันสมัย ในราคายุติธรรม บริการที่จอดรถกว่า 200 คัน พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต สภาพสถานที่ สะอาด สะดวก ปลอดภัย กว้างขวาง มีบริการต่อเนื่องครบวงจร เพื่อให้ตลาดกลางฯ แห่งนี้ เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายปลาสลิด ปลานิล ปลาน้ำจืด และปลาน้ำกร่อย ที่หลากหลายใหญ่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีปลาสลิดและปลาน้ำจืดต่างๆ ทั้งสด แห้ง แดดเดียว แปรรูป ปรุงสำเร็จ ฯลฯ คอยให้บริการจำหน่ายทั้งขายส่งและขายปลีก และพร้อมให้บริการผู้ซื้อทั่วไป ประชาชนผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม”

นายสุรวิทย์ กล่าวต่อว่า ตลาดกลางปลาสลิดมหาชัยฯ จะเริ่มเปิดให้บริการซื้อ-ขายตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 นี้ เป็นต้นไป โดยช่วงแรกได้บริการพื้นที่ให้ขายฟรี 3 เดือน (ชำระเฉพาะค่าน้ำ-ค่าไฟ และค่าบริการปลีกย่อย) นอกจากนั้นทางผู้บริหารตลาดยังได้สำนึกในภารกิจสาธารณะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมส่วนรวมให้กับจังหวัดสมุทรสาครและประเทศไทย ในวาระและโอกาสต่างๆ เช่น ในวันพิธีเปิดตลาดฯ นี้ ก็ได้จัดมอบทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท ให้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวน 30 ทุน และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนของโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง อีก 20 ทุน รวมทุนการศึกษาทั้งหมด 50 ทุน

นายจิตจรูญ ตันติวาลา ประมงจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดเผยว่า ทางสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางปลาสลิดมหาชัย และโรงงานผลิต โดยถือเป็นภารกิจอย่างหนึ่งในเรื่องการช่วยเหลือ พัฒนา ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิด ปลาน้ำจืด และปลาน้ำกร่อยต่างๆ ทั้งในด้านการเพาะเลี้ยงและการส่งเสริมการตลาด การจัดหาแหล่งจำหน่ายให้เกษตรกร อย่างครบวงจร

อนึ่งตลาดกลางปลาสลิดมหาชัย และโรงงานผลิต ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ไทยฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดพิธีเปิดตลาดฯ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2554 ณ บริเวณตลาดกลางปลาสลิดมหาชัย ที่ตั้งเลขที่ 55/241 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 (ถนนสุชัย ใกล้ถนนพระราม 2 ด้านหลังตลาดทะเลไทย) โดยมีนางอุไรลักษณ์ เลิศลัทธภรณ์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการตลาด โทรศัพท์ติดต่อ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง